Geloof in actie 

Leave a comment Standard

En Abraham heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. — Romeinen 4:20-22http://dawo.nl/?p=4932

Lezen: Romeinen 4:16-25

Vorige week was het Hervormingsdag, de dag dat we herdenken dat Luther zijn 95 stellingen aan de Slotkapel te Wittenberg sloeg. Hij was erachter gekomen dat we niet gerechtvaardigd worden door allerlei werken te doen, maar door geloof. Dat was een ommekeer in wat de kerk in die tijd leerde. Je moest van alles doen en van alles betalen wilde je er zeker van kunnen zijn dat je in de hemel kwam. ‘Zodra het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt’, was de leus. Goede werken zijn geen voorwaarde om in de hemel te komen, dat is alleen je geloof in de Here Jezus. In de brief aan de Romeinen, die de eye-opener was voor Luther, zien we dat steeds weer. Maar dat geloof uit zich dan wel in daden, zoals we dat bij Abraham zien. Geloven is weten dat God een wonder zal doen, tegen beter weten in en zonder twijfel. Twijfel is het gemeenste zaad wat de duivel probeert te zaaien om ons geloof te ondermijnen. Onze Minister President zag ik het laatst zeggen: 51 % geloof en 49% twijfel. Bij Abraham was dat absoluut niet het geval. Hij geloofde, tegen het functioneren van zijn lichaam in (verstorven zoals vers 19 zegt) dat God Zijn beloften aan Hem waar zou maken en hij, bij Sara een kindje zou krijgen. Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn? Dat is geloof, tegen alle logica in dat God een wonder gaat doen. Dat is geloven in actie, dat vraagt geloof. Dat is niet zozeer het reddend geloof, maar het geloof als gave van de Geest wat wonderen en genezingen in werking zet. De medische wetenschap zegt: onmogelijk dat je geneest. Jezus zegt: alles is mogelijk voor wie… gelooft! Geloof is weten dat een lege zak vol is, dat een lege portemonnaie nog geld kan geven, dat brood vermenigvuldigd kan worden, dat kanker geneest en iedere ziekte moet wijken voor de Naam van Jezus. Heb je dat geloof niet? Roei dan de twijfel uit, belijd het aan God en vraag de Heilige Geest die gave in je te ontwikkelen. Want het is onmogelijk om God te behagen zonder geloof. Geloof deed Petrus op het water lopen, twijfel liet hem zinken. Laat die gedachte niet in je denken toe, dan ga je dingen zien die werkelijk onvoorstelbaar zijn. Dat zal je tot gerechtigheid gerekend worden, want het is geloof in actie 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.