Zwijgend lijden

Leave a comment Standard

Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. — Jesaja 53:6-7http://dawo.nl/?p=4969

Lezen: Jesaja 53

Vandaag weer een tekst uit het “Evangelie van Jesaja” Wonderlijk dat deze profetie zo’n 500 jaar voor het lijden en sterven van de Here Jezus werd neergezet en dan ook nog in de verleden tijd. Maar uiterst accuraat beschrijft Jesaja wat zich in de laatste dagen van Jezus leven op aarde afspeelde.

Opmerkelijk is dat hij ons, de mensen, allemaal over een kam scheert. Wij allen dwaalden als schapen en gaan onze eigen weg. Of zoals Rom.3:23 het zegt: alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Niemand uitgezonderd, we hebben allemaal Jezus nodig. Pas als Hij onze Herder wordt zijn we weer op weg, de goede weg. En Hij werd Zelf een schaap, een vlekkeloos lam, dat zonder protest de weg ging die Hij en Zijn hemelse Vader hadden uitgestippeld: de weg van het lijden en sterven aan het kruis. Hij opende Zijn mond niet, bracht niets in tegen de beschuldigen. Hij, de meest onschuldige Mens ooit geleefd, droeg de zondelast van de hele mensheid op Zich. Hij kocht ons vrij met Zijn eigen bloed. Satan heeft geen recht op ons, wij zijn gekocht en betaald met het bloed van Jezus.O, Jezus, dank U voor Uw bloed, dat mij schoonwast van iedere ongerechtigheid! En U ging de weg en werd daardoor de enige weg waardoor mensen weer in het reine met God, de Vader kunnen komen. Niet door eigen werken, niet door prestatie, maar alleen door genade. 

Jezus ging de weg, zonder gemekker. Een roep van Hem en triljoenen engelen hadden Hem bevrijd, maar dan waren wij onbevrijd gebleven, in slavernij van de zonde.

Het is advent, afgelopen zondag ging in veel kerken het eerste kaarsje weer aan. Maar vergeet nooit dat het Kind in de kribbe de Man van smarten werd. Want zonder Golgotha heeft Kerst geen zin en zou er niets te verwachten zijn. Hij ging die weg, die al begon in de aanvang en werd voleindigd aan het kruis. Maar Hij is niet dood gebleven. De dood had geen vat op Hem, Hij leeft! Als je die Jezus nog niet kent, nodig Hem dan uit in je hart en ok jij bent dan een schaapje van Zijn kudde

Www.gratisgeschenk.ga

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.