Juk-vrij

Leave a comment Standard

Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. — Galaten 5:1http://dawo.nl/?p=4978

Lezen: Galaten 5:1-12

‘Ik moet niks, ik ben vrij’ Je hoort het zo vaak. Deze tekst wordt dan aangehaald. ‘Zie je wel. Ik laat me geen juk opleggen’. Vaak gaat het dan om taken in een gemeente of om andere verplichtingen of opdrachten die Jezus Zelf aan ons gaf. Maar wordt dat hier wel bedoeld?. Ik heb al vaker gezegd dat het lezen van een tekst altijd moet gebeuren in de context, in de lijn van het stukje waar het in staat. Vers 2 maakt dat meteen al duidelijk. Het gaat hier om de besnijdenis. In Handelingen 15:1 lezen we dat er Joden na Paulus kwamen en de nieuwe gelovigen leerden dat ze zich moesten houden aan de wet van Mozes,met name die van de besnijdenis. Nu is de besnijdenis op zich helemaal niet verkeerd, zeker als je kijkt naar het hygiënische ervan, maar de Joden leerden dat als je dat niet deed, je dus niet gered was. En dat is nu juist falicant tegen de leer van de genade in. Alles wat je zou moeten toevoegen om gered te kunnen worden is religie. In die zin moeten we dus inderdaad niks. Het offer van de Here Jezus is groot genoeg om de gehele mensheid te kunnen redden. Mits zij dat wil en dat is nu het belangrijke. We worden alleen gered als we dat willen! God gaf ieder mens een vrije wil. Met die wil beslissen we over leven en dood, eeuwig wel te verstaan. Wij mogen kiezen wie we dienen zullen: onszelf of God. Als we de Here Jezus hebben hebben uitgenodigd in ons hart dan zijn we gered! Anderen, die hier nog iets aan toe willen voegen bevinden zich op het spoor van het wetticisme. Zelfs de (geloofs) doop is geen voorwaarde om gered te worden. Ook dat kan als een juk werken. Sommige evangelisatiestromingen leggen daar weer een te zwaar accent op. Is de doop dan niet belangrijk? Als je regelmatig mijn Opfrissers leest dan weet je dat ik dat ontzettend belangrijk vind. Maar leg geen juk op je. Laat dat door niemand doen. Als het jouw tijd is, zal de Heer het je laten zien. Van dingen doen onder druk krijg je altijd spijt. Niet doen dus. 

Ik lees in de Bijbel wel over een ander juk, dat van de Here Jezus. ‘Mijn juk is zacht en Mijn last is licht, zegt Hij in Math 11. Dat komt omdat Hij ons een Helper heeft gegeven, Die ons leert en ons helpt om dat juk te dragen: zachtmoedigheid en nederigheid van hart, m.a.w. de vrucht van de Geest waar we verder in de Galatenbrief over lezen. Wanneer Hij je leidt is hetgeen wat je doet niet zwaar, omdat je dat uit liefde doet. Waneer je gaat evangeliseren omdat je moet, geeft dat geen vreugde en wordt het een last. Maar wanneer je je laat leiden door de liefde van Christus, dan is het een vreugde om mensen voor je ogen van koers richting hel te zien veranderen in richting hemel. De last die Hij geeft is te dragen. De last die wij mensen elkaar opleggen niet. Die moeten we afschudden en zelfs verbreken. De zalving verbreekt het juk, ook dat van het moeten. Wanneer de liefde je dringt is je juk te dragen en wordt het een vreugde. God dienen is alleen maar geweldig. Wanneer we mensen laten zien dat geloven alleen maar do’s en dont’s is, wordt het religie en is het  waardeloos. Welk beeld geven we af?

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.