De weg van de vrede

Leave a comment Standard

Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. — Lucas 1:78-79http://dawo.nl/?p=4987

Lezen: Lucas 1:67-80

Eigenlijk is het heel bijzonder en een toonbeeld van Gods genade, die hele lofzang, profetie, van Zacharias. Hij kwam thuis, letterlijk met stomheid geslagen en heeft vanaf het moment dat de engel het uitsprak tot de geboorte van Johannes, de Doper, geen woord meer uitgebracht. Op de vraag hoe zijn zoon zal heten, schrijft hij zijn naam op en wordt zijn mond weer geopend. Dan wordt hij vervuld met de Heilige Geest en spreekt voor het eerst weer in negen maanden deze geweldige profetische lofzang op de bediening van de Here Jezus. Na ongeloof, wat gevolgd werd door sprakeloosheid, opent hij zijn mond en profeteert. Dat is Gods genade. Ongeloof maakt je stom, sprakeloos, maar de Heiige Geest doet ons Gods Woorden spreken. Reken af met ongeloof en laat je vullen met Zijn Geest!

De hele lofzang is geweldig maar vindt de climax in de laatste verzen. Door Gods innerlijke bewogenheid (Joh.3:16) heeft Hij Zijn Zoon, de Spruit (ook een vertaling van Opgang uit de Hoge), het Licht der wereld omgezien en is verschenen aan allen, die in de duisternis, de verblindheid die de satan op alle ongelovigen legt, zijn gezeten, waardoor ze het leven missen. Let op: gezeten zijn, ze zitten vast! Om voor hen en ons, door de dood aan het kruis, de voeten te richten op de weg van de vrede. De Vrede met God, zoals Rom. 5:1 ons uitlegt. Omdat we gerechtvaardigd worden door ons geloof en niet, ik herhaal het nog maar weer eens, niet uit werken. Gods genade werd zichtbaar door Zijn Zoon, die de wereld met God verzoende en al onze zonden wegwaste door Zijn kostbaar bloed. De weg van de vrede is die van innerlijke vrede, die we ontvangen in een wereld vol onrust. De vrede met God, doordat de tussenmuur, het voorhangsel, wat scheiding maakte, onze zonden, is weggenomen. Het scheurde van boven naar beneden, God zelf scheurde het doormidden, zodat er altijd en overal toegang is tot het Heilige der Heilige, de Genadetroon.

Zacharias profeteert dat, na zo’n negen maanden van stilzwijgen. En wij mogen dat vertellen en uitdragen, iedere dag weer opnieuw. Waar we ook zijn, wat we ook aan het doen zijn, opdat we 3B’s zullen zijn: Blijde Boodschap Brengers

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.