de reden voor Kerst

Comment 1 Standard

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. — 1 Johannes 2:1-2http://dawo.nl/?p=4993

Lezen: 1 Johannes 2:1-6

Nog een paar dagen, dan is het Kerst. Alle vier de kaarsjes branden in de kerk, aangestoken door de kinderen. De verwachting is er: Jezus wordt geboren. Natuurlijk is Hij er al, maar zo zien de kinderen het. Vol verwachting. Misschien heb je de boom al opgetuigd, of doe je er juist niets aan. Misschien is je koelkast al vol en weet je al wat je gaat eten. Ik weet van de tegengestelde gedachten die er rond Kerst zijn. Dat Jezus misschien wel met Lofhutten feest is geboren en de stal een loofhut was. Allemaal best mogelijk. Ik weet dat men denkt dat we het Midwinterfeest hebben vervangen en er een christelijk tintje aan hebben gegeven, alhoewel dat ook weer niet waar schijnt te zijn maar dat juist een gedachte is die uit het nazisme voortkomt. Maar het feit blijft, dat we vieren dat Jezus, de Zoon van God, naar de aarde is gekomen, niet alleen als het kindje, klein en teer in de kribbe, maar ook als de Man van Smarten, Die Zijn leven gaf als losprijs.  Daar gaat deze tekst over. Kerst is niet mogelijk zonder Golgotha…..

Doordat Jezus kwam en Zichzelf offerde aan het kruis, zijn wij verzoend met God. Zijn al onze zonden, heden,  verleden en toekomst weggedaan en zijn wij schoongewassen. Is zelfs de hele wereld met God verzoend. Het aanbod van de genade geldt dus voor de gehele wereld, niemand uitgezonderd. Maar alleen geloof in de Here Jezus doet ons behouden, gered zijn. Dat is de reden voor Kerst. Daarom vier ik kerst. Daarom is mijn gebed dat er in iedere dienst, viering of wat dies meer zij, die Boodschap, de Blijde Boodschap, zal klinken en dat mensen daardoor zullen worden aangetrokken tot het licht der Wereld. Wat is het geweldig te weten dat de Here Jezus voor ons gekomen is, en dat Hij een ieder van ons geroepen heeft om die Boodschap te vertellen. Zoals de Herders, zoals de Wijzen uit het oosten, zoals iedereen die geraakt is door die liefde van God dat ook anderen gunt. Dat is de reden voor Kerst, opdat niemand verloren gaat maar allee worden gered. alvast fijne Kerstdagen, hoe je ze ook viert. 

Een gedachte over “de reden voor Kerst

 1. Wij lezen een oudere vertaling,Als iemand zondigd moet hij/zij oprecht om vergeving vragen ,
  Dan Zal de HEERE JEZUS je vergeven, JEZUS SCHRISTUS IS DE DEUR ,
  op een andere plaats in klimmen , loopt altijd verkeerd af.
  Lieve mensen het is de moeite waard, om gehoorzijm tezijn
  In de Hemel waren ze vele jaren verjongd in leeftijd gekleed in een mooi wit kleedje
  In het dodenrijk stonden ze naakt nog man nog vrouw, te wachten om geoordeelt teworden
  Kinderen waren er niet bij, In een gebeds verzoek mocht ik deze dingen zien
  Zo wel de Hemel als het dodenrijk, Lieve mensen gun je ziel een eeuwig leven,
  Naar waarheid weer gegeven.Marten sissing1

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.