Liefde en ontzag in het huwelijk

Leave a comment Standard

Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. — Efeziers 5:33http://dawo.nl/?p=4998

Lezen: Efeziers 5:21-33

De positie van de vrouw binnen de christelijke gemeente heeft heel wat problemen opgeleverd binnen de kerk. Er zijn kerken waar vrouwen mogen prediken, of ouderling of diaken zijn. Er zijn er waar ze niet eens mogen stemmen over belangrijke zaken. Uitersten binnen Gods Koninkrijk. 

Zo ook binnen het huwelijk. Maar we mogen nooit uit het oog verliezen, dat, hoewel de Bijbel Gods onfeilbaar woord is, er toch ook cultuurgebonden aanwijzigingen in staan. Dat geldt zeker voor de positie van de vrouw, ook binnen het huwelijk. In die tijd was het gewoon dat de mannen, naast hun huwelijkspartner, ook nog anderen hadden, zowel van het vrouwelijk, maar ook van het mannelijk geslacht. Dat kan en mag binnen de gemeente des Heren niet voorkomen. Waarschuwingen tegen homoseksualiteit zijn met name dan ook daar tegen gericht. Ook hier komen we, wat we noemen ‘de gouden regel’ weer tegen. Behandel anderen zoals jezelf behandeld wil worden, sterker nog, heb lief zoals je jezelf liefhebt en liefgehad wil hebben. Door zo te denken, je denken te veranderen, komt je vrouw dus naast je te staan, op gelijke hoogte. Het heeft dus niets meer te maken met egoïstisch gedrag, maar met gelijkheid. Daar komt dan weer het ontzag, beter vertaald is inderdaad respect, van de vrouw voor haar man vandaan. Dat ontbreekt in deze vertaling, maar opdat staat er zeker bij in het Grieks. De reden dat de vrouw haar man kan respecteren is doordat hij haar liefheeft, als zichzelf, niet meer, maar zeker ook niet minder. We lezen in de eerdere verzen dat we onze vrouwen moeten liefhebben zoals Christus de gemeente heeft liefgehad. Hij gaf Zichzelf voor ons, zo mogen wij ook onszelf aan elkaar geven, om dan, in eenheid, zowel naar geest, ziel en lichaam een beeld te zijn van Christus en Zijn Bruid, de gemeente

Dat is de basis voor ieder christelijk huwelijk. Ergens zegt Paulus dat we geen ongelijk span moeten vormen, dus geen niet-gelovige partner moeten trouwen.   Veel huwelijksproblemen zouden er niet zijn, als deze regel werd toegepast. Ben je later, in je huwelijk tot geloof gekomen, geeft hij er ook regels voor: niet scheiden, maar door je gedrag (dus niet door preken) de ander winnen voor Jezus.

Wist je dat satanisten in de walpurgisnacht (30 april/1mei) bidden tegen de christelijke huwelijken? Het werken aan, onderhouden van je huwelijk, je relatie met elkaar, is dus een geestelijke strijd. Samen, in gebed, die eenheid zoeken, vormt de basis van een gelukkig huwelijk. Een mooi voornemen zo vlak voor het nieuwe jaar?

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.