Woord en Gebed

Comment 1 Standard

Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed. — 1 Timoteus 4:4-5http://dawo.nl/?p=5007

Lezen: 1 Timoteus 4:1-5

Bij ons thuis was het vroeger de gewoonte om voor het eten te bidden en de maaltijd af te sluiten met een stukje uit de bijbel te lezen en dankgebed. Een goede gewoonte, die, naar ik meen nog bij veel christenen met een zogenaamde ‘traditionele’ achtergrond wordt gebezigd. Alleen het feit al dat je aan tafel zit met eten en niet met een bord op schoot naar GTST zit te kijken is al waardevol! Een stukje gemeenschappelijkheid in het drukke bestaan. En even tijd nemen voor het woord van God, samen bidden, amen lezen. Zonder dat het een moeten wordt, kan het een fijn moment van de dag zijn.

Misschien ontleent dat gebruik wel zijn oorsprong aan deze tekst? Alles waar je voor dankt is geheiligd. Je moet weten dat de gnostici, waar Paulus en Timotheüs last van hadden, leerden dat alles wat met het vlees te maken had, verwerpelijk was. Daarom zegt Paulus juist dat alles wat God geschapen heeft goed is en niet verwerpelijk, als je het met een dankbaar hart aanvaardt. Zegt Paulus dat je alles mag eten? Nee. Zegt hij dat je je aan de spijswetten moet houden? Nee. Zegt hij dat je dat niet moet doen? Ook niet. Zeker als je een joodse achtergrond hebt, is het goed je daaraan te houden. De spijswetten zijn op zich helemaal niet verkeerd, in tegendeel, juist goed voor een mens. God, als de Schepper van alles, weet toch zeker Zelf wel wat je moet en mag eten? Veel spijswetten gaan juist over gezond eten. Het houden daaraan zal je zeker geen windeieren opleveren. Maar nooit om uit te blinken of de hemel te verdienen. Voor je veiligheid en je gezondheid, ja, voor alle andere dingen: Nee! In Hand 15:28-29: 28 lezen we, bij het eerste.Apostelconvent wat de gelovigen uit de heidene wel of niet moeten doen ( Want het heeft de Heilige Geest en ons goedgedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel.) 

We moeten ons dus geen nieuwe jukken laten op leggen, ook niet over het wel of niet houden van joodse feesten. Het kan iets aan je geloofsleven toevoegen, als het maar geen juk wordt. We mogen leven in Gods vrijheid, onder Zijn genade. Daar mogen we van genieten en er, en dat is misschien wel het belangrijkste: dankbaar voor zijn. Ik wens je een gezegend uiteinde!

Een gedachte over “Woord en Gebed

  1. Arie ik wens jeook een Gezegend uiteinde. Heb dit jaar mogen genieten van je uitleg en ben vaak enorm versterkt erdoor. Ook alvast Gods zegen voor het nieuwe jaar. Ga zo door broeder.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.