Een krachtige boodschap

De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, Die u omgebracht hebt door Hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. — Handelingen 5:30-31http://dawo.nl/?p=5025 Lezen: Handelingen 5:24-33 Wat een verschil. Ik weet niet of je … Meer lezen over Een krachtige boodschap