Heerser van alle Koninkrijken

Leave a comment Standard

Berscheid (BRD) gemaakt door Pieter van Gerwen


HEERE, God van onze vaderen, bent U niet die God Die in de hemel is? Ja, U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In Uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen U kan standhouden. — 2 Kronieken 20:6http://dawo.nl/?p=5030

Lezen: 2 Kronieken 20:1-19

Vandaag is een belangrijke dag. Donald Tromp, de 45ste President van de Verenigde Staten wordt geinaugureerd, zeg maar beëdigd. Nog nooit was een President zo omstreden. Er blijven velen, leden van het parlement, weg van deze plechtigheid. Er zijn christenen die uitgesproken voor hem zijn, maar evenzoveel uitgesproken tegen. Zijn verkiezing was op zijn zachts gezegd bijzonder. Terwijl iedereen dacht dat Hillary de overwinning al in de knip had, boog het ineens om en werd hij alsnog verkozen door het volk. Profetieën zijn over hem geuit. We zullen het zien. Is hij een vriend van Rusland? Heeft die er de hand in gehad? Of was het een ingrijpen van Godswege. Zijn Israel politiek is beduidend meer pro Israel dan van Obama, die Israel nog vlak voor zijn aftreden liet vallen.

En dan krijg je deze tekst vandaag. Voor God maakt het feitelijk niet uit wie er aan de touwtjes trekt. Hij is in controle. Hij is tenslotte de heerser van alle koninkrijken van alle volken. Niemand kan tegen Hem standhouden. Dat bewijst dit verhaal maar weer eens. Vele volken hadden samengespannen tegen Jeruzalem en Koning Josafat. Hij doet het enige wat juist is. Hij past 2 Kron. 7:14 toe, wat hij van zijn Opa had geleerd. ‘en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.’

‭‭Het is het enige wat we kunnen doen in noodsituaties. En daarom deze belijdenis, een proclamatie. Als je de tijd neemt om het verhaal verder te lezen dan zie je dat de overwinning komt, zonder slag of stoot, op wonderbare wijze.

Zo moeten ook wij, in welke omstandigheden we ook verkeren, nooit vergeten om op Hem te vertrouwen. God is sterker dan onze omstandigheden, Als deze tekst zegt, dat niemand het tegen God kan opnemen, waarom zijn we dan nog bang voor ziekten, werkeloosheid, mensen etc? Onze belijdenis, onze proclamatie heeft effect in de hemelse gewesten. Daarom, als het je (te) benauwd wordt, spreek het uit, hardop. Het heeft een viervoudig effect:

1) je leest het

2) je spreekt het (woorden hebben kracht

3) je hoort het

4) de duivel hoort het ook. Dat is belangrijk, want hij kan geen gedachten lezen!

Onze gebeden hebben impact in de hemelse gewesten en onze proclamaties evenzo. God is een God van trouw. Wat Hij in Josafats Tijd kon, kan Hij nu net zo. Wie de president ook is, of straks in Nederland de premier, God is de God van alle volken. Hij regeert en bestuurt. Dan pas kunnen we rustig slapen, als we dat weten en erop vertrouwen

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.