Eén in Christus 

Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. — Galaten 3:28http://dawo.nl/?p=5032 Lezen: Galaten 3:19-29 Wie? Allen die in Jezus … Meer lezen over Eén in Christus