Onbezorgd

Leave a comment Standard

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. — Filippenzen 4:6-7http://dawo.nl/?p=5035

Lezen: Filippenzen 4:1-9

Het kan geen toeval zijn. Afgelopen maandagavond raadde ik onze Bijbelschoolstudenten aan om juist deze tekst te markeren in hun Bijbel. Omdat het zo belangrijk is, een Godsprincipe. Dat het waar is bleek de volgende dag. Iemand had twee bulten in zijn keel en vreesde het ergste. Na gebed waren ze gisterenochtend verdwenen. Iemand anders had rug en nekklachten. Nadat we de benen en de armen gelijk hadden gebeden en ook de nek hadden behandeld, was de pijn weg! God zorgt voor ons, in allerlei opzicht, tot in detail, maar Hij wil wel gebeden zijn. Kinderen die vragen worden beloond in het koninkrijk van God. Dat is hier onmiddelijk aan de opdracht van het niet bezorgd zijn gekoppeld. Waarom hoeven we niet bezorgd te zijn, omdat we bidden, smeken en dankzeggen. Wie van jullie heeft er, doordat je heel de nacht wakker had gelegen en liggen piekeren de volgende dag de oplossing van het probleem? Was je bankrekening ineens hoger, zodat je je schulden kon betalen?

Maar wanneer wij al onze verlangens, ja echt ALLE verlangens bekend maken bij God, en ze daar ook laten, dan gaat Zijn vrede heersen in ons hart. De vrede die alle logica te boven gaat, waar je met je verstand niet bij kunt, omdat het Gods logica is. Niet bezorgd zijn is een keuze van je wil. Ondanks de nood, die ik zeker niet wil bagatelliseren, besluit je niet bezorgd te zijn. Je maakt je noden en verlangens bij Hem bekend en Hij gaat je de uitkomst geven. Dan heb je rust en kan je feitenlijk gaan zitten afwachten en kijken hoe Hij het gaat oplossen. Echt, zo eenvoudig is het! Ik ken niet jouw nood, maar ik ken onze God!

De kernwaarden zijn echter wel: bidden, smeken en dankzeggen. Drie elementen van gebed, die bij elkaar horen. Bidden is vragen, samen gaat dieper, het laat zien dat je echt in nood bent en dat het water je tot de lippen staat. Dankzeggen is het moeilijkst, niet achteraf, dat gaat nog wel, maar danke  alsof je het al gekregen hebt, zoals de Here Jezus ons leerde, dat vraagt geloof. Tegen beter weten in, dat is vertrouwen. Ik heb het al vaker aangehaald, maar Johannes noemt de locatie waar de wonderbare spijziging plaatsvond, de plaats waar Jezus dankte voor het brood. Dus voordat het wonder plaatsvond! Dankzegging voordat je het ontvangen hebt vraagt geloof maar het zet wonderen in werking. Geloven wij nog in wonderen? Wil je God zien bewegen in het onmogelijke? Het is er nog steeds vandaag, want Hij is niet veranderd! Alles wat Jezus 2000 jaar geleden op aarde deed, doet Hij nog steeds, alleen heeft Hij Zijn Lichaam, de kerk, jou en mij, dus, opgedragen dat te doen. Door de kracht van de Heilige Geest, die in ons woont en die ons wil helpen bij ons bidden, geloven en vertrouwen kunnen we ze ook vandaag nog zien. Maar let op:’Wees in geen ding bezorg’d is een opdracht, sterker nog een gebod. Belijd dus je zorgen aan Hem, breng je nood bij de Heer en dank Hem dat Hij het al opgelost heeft. En ga dan kijken hoe Hij in actie komt. Ik zie uit naar je getuigenis!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.