Laatst der dagen

Leave a comment Standard

Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. — Jesaja 2:2-3http://dawo.nl/?p=5040

Lezen: Jesaja 1-5

Het laatste der dagen, de eindtijd, een item waar vele meningen over zijn, kerken door gescheurd zijn en mensen elkaars vijanden zijn verworden. Ik wil me dus niet aan de details wagen. Heb geen zin om op glad ijs te gaan, het dooit tenslotte al. 

Maar wat hier, door Jesaja wordt gezien, wordt later door Micha bevestigd . (Micha 4:1-2)Bijna woordelijk wordt deze profetie herhaald. De volken zullen van heinde en verre komen naar het huis van de HERE, Beth-YHWH, die op de berg Sion ligt. Velen zien hier de herbouw van de derde tempel in. Maar dan moet er nog heel wat gebeuren. Want op die berg staat nu nog een moskee, die met die gouden koepel. Ooit wel eens het plaatje gezien waar de moslims buigen met hun gezicht gericht naar Mekka, maar met hun achterste naar de moskee? Apart. 

Er is, juist, heden ten dage, weer veel strijd om Jeruzalem, dat sinds 1966 in handen is, in zijn geheel, van Israel. Er zijn mensen die beweren, dat er al materiaal klaar ligt om de derde tempel te herbouwen… maar de tempel is niet meer nodig. Hij is niets voor niets verwoest in 70 na Christus. Toen Jezus stierf werd het voorhangsel van boven naar beneden opengescheurd: de toegang is vrij. God woont niet in een gebouw, Hij woont, door Zijn Heilige Geest, in jou en mij!

Persoonlijk denk ik, dat hier een schets wordt gegeven van het 1000jarige rijk. Een tijd van vrede, shalom. Dan zullen de volgen komen naar de Berg Sion, want daar is God, om Zijn wegen te leren en daar zal het Woord van de HERE uitgaan van Jeruzalem. En we weten Wie het Woord is: Dat is Jezus volgens Johannes 1:14. Alles in de Bijbel, iedere bladzijde verwijst naar Jezus. Als je de hele perikoop leest. (Je doet dat door op de link te klikken achter.:Lezen) dan kom je de tekst tegen, die op het gebouw van de Verenigde Naties staat: dat de zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegen, de speren tot ploegscharen en men zal de oorlog niet meer leren 🙁Jesaja 2:4) dat kan dan omdat er vrede heerst.

Ik geloof dus niet, zoals anderen, dat Jezus al terug gekomen is in het jaar 70. Simpelweg omdat ik de vrede nog niet zie. Sinds het einde van WOII en de oprichting van de VN is er nog geen dag zonder oorlog geweest, ergens op de wereld. Ik geloof dat die dag nog komt. Waarop satan gevangen wordt  genomen en wij 1000 jaar met Jezus zullen regeren.  Hoewel ik uitzie naar meer van Gods Koninkrijk in het hier en nu, doordat de kinderen Gods openbaar worden, jij en ik wandelend in de Kracht van God, ben ik nuchter genoeg om te zien, dat het nog niet zover is.

Gods Koninkrijk is als Zijn Naam: Hij Die  was, is en komt. Gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. We zien er vlagen van als mensen worden bevrijd, genezen en gered. We moeten ons er meer naar uitstrekken, dat zeker, maar wij hebben nu die Grote Opdracht om het de mensen bekend te maken. En de Heilige Geest wil dat bevestigen met tekenen en wonderen, ook vandaag nog. Juist vandaag nog!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.