Uitgestort, of nog niet?

Leave a comment Standard

Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere HEERE. — Ezechiel 39:29http://dawo.nl/?p=5056

Lezen: Ezechiel 39:21-29

Wat een geweldige boodschap weer, waar we deze werkweek mee mogen starten. De beloften van het heil,met name voor het volk (het huis) van Israel, niet alleen de voor de Joden, maar voor allen, wiens verre voorouder Jacob is geweest. Een profetie die slechts ten dele is vervuld en dus nog op de volledige vervulling wacht. Het voert te ver om hier een hele eindtijdstudie te geven. Zoals je wellicht weet is dat niet mijn sterkste kant. Naderen zijn daar beter in. Wat ik wel geleerd heb is, dat je profetieën over de eindtijd altijd in verband met elkaar moet lezen. Dus niet alleen Openbaring, maar juist ook de oudtestamentische boeken, zoals Daniël en Ezechiel. Dan zie je dat de uiteindelijke vernietiging van Gog en Margog pas plaats vindt aan het eind van het 1000jarige rijk. Dus dan moet dit allemaal nog gaan gebeuren, na de wederkomst van Jezus! Tot op vandaag leven er nog steeds nog meer Joden buiten Israel dan er binnen. Dus geen land meer ruilen voor vrede, anders heb je straks plaatsgebrek!

Feit blijft dat over ons, de heidenen, God Zijn Aangezicht niet meer verborgen houdt en Hij Zijn Geest over ons heeft uitgestort. Onze taak is het om de Joden tot jaloersheid te wekken, wat zij hebben wil ik ook! Dat we daar de afgelopen twintig eeuwen in hebben gefaald mag duidelijk zijn. Toen we met de kruistochten het ‘beloofde land; gingen bevrijden van de moslims, maakten we een ommetje om een heel aantal Joden uit te roeien. En in het jaar dat we 500 jaar reformatie herdenken mag niet achterwege blijven dat onze gewaardeerde Maarten Luther een felle antiesemiet was. En Hitler kwam in Naam van de Voorzieningheid, wat hij gedaan heeft weten we.

Daarom is er bij veel mensen schroom om het evangelie te delen onder de Joden, het past ons niet. Maar daar ben ik het niet mee eens, als er in de Bijbel staat dat er niemand gered kan worden, dan door de Naam van Jezus, dan geldt dat ook voor onze ‘oudere broer’ Israel. En hoe zullen zij geloven zonder het gehoord te hebben, vraagt Paulus zich af. Hij ging als eerste altijd naar een Joodse synagoge of samenkomst, werd hij daar afgewezen, dan pas ging hij naar de heidenen. Dus van mij mag je gaan evangeliseren in Israel, maar verootmoediging aan het Joodse volk is op zijn plaats. Ook voor ons Nederlanders! Wist je dat alleen al in de hele stad Berlijn er meer Joden ondergedoken hebben gezeten en na de oorlog boven water kwamen dan in heel Nederland?

Maar, zoals gezegd, wij hebben de Heilige Geest ontvangen, Hij woont in ons hart en wil ons helemaal. Zodat Hij ons gebruiken kan om anderen, ook het joodse volk, tot jaloersheid te wekken. Geef Hem alle ruimte en zeg: Hier ben ik Heer, zend en gebruik mij. Wedden dat Hij dat gaat doen? Daar kun je op rekenen!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.