Alles wat je nodig hebt

Leave a comment Standard

Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. — Filippenzen 4:19http://dawo.nl/?p=5060

Lezen: Filippenzen 4:10-20

Oops, hij doet het weer! Paulus predikt weer een welvaartsevangelie. Hij zegt dat God in alles gaat voorzien wat ze in Filippi nodig hebben. En, echt, je kunt er niet omheen, dit gaat over financiën. Even een stukje geschiedenis. Paulus was geen voltijds evangelist, zoals velen denken. Hij was een tentenmaker, d.w.z. hij voorzag in zijn eigen levensbehoefte. Alleen de gemeente in Filippi ondersteunde hem financieel, ook toen hij in Thessalonica was. Nu waren er wel bemiddelde mensen, denk aan Lydia, de purperverkoopster, maar ook wel mensen die het minder hadden. Toch hadden ze, met elkaar voorzien in de nood van Paulus. Daar prijst hij hen om en vervolgt dan met deze tekst. Is dit dan een beloning? Nee, er zijn geen beloningen in het Koninkrijk van God, alles is genade en dat is tenslotte onverdiende gunst. Maar wanneer wij geven treedt er wel een Koninkrijksprincipe in werking. Als wij geven, gaat het terugkomen, meer nog dan we gegeven hebben. Alleen begint het met geven. Je ziet het bij de tienden, volgens sommigen een Oudtestamentische wet, maar volgens mij een goddelijk principe. Voordat je ook maar een uitgave hebt gedaan gaat er 10% van je inkomen naar God in het vertrouwen dat Hij ervoor zorgt dat je van de resterende 90% rond komt. Dat is geloof en dat zet wonderen, ook financieel, in werking. Ik kan daarvan getuigen. De opdracht die de Here Jezus ons geeft in Math. 6 zegt dat we niet bezorgd moeten zijn,maar eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid moeten zoeken en dat al het andere, onze dagelijkse levensbehoeften, ons geschonken zullen worden.

De bron van dit alles is Jezus plaatsvervangend sterven aan het kruis. Hij werd arm en naakt, opdat wij rijk en gekleed zouden zijn. Ook die omwisseling vond daar op die heuvel Golgotha plaats. En is niet een van Gods Namen: JHWH Jireh, de God Die voorziet en een andere JHWH Rowi, de Heer is mijn Herder, waardoor het ons aan niets zal ontbreken, zoals Psalm 23 zegt? Ja dus! we zien dat heel de Bijbel door. Na 40 jaar in de woestijn van manna te waren voorzien, waren de klederen en het schoeisel van de Israëlieten nog niet versleten. 

En aangezien God niet verandert en er geen schaduw zelfs van omkeer is bij Hem, geldt deze belofte ook vandaag. Hij zal, overeenkomstig zijn rijkdom, al het vee op de bergen is van Hem en al het zilver en goud, rijkelijk voorzien, door (het offer van) Christus Jezus. Het heeft alleen wel te maken met geloof en vertrouwen. Vertrouw je Hem, geloof  wat Hij zegt? Lukas 6:38 Zegt, dat als wij geven we het dubbel en dwars zullen terugontvangen, geschud en aangestampt en dan nog overlopend. Maar laat dat niet onze motivatie zijn, om er beter van te worden, alhoewel ik me geen betere investering kan voorstellen dan het Koninkrijk van God. Het gaat om ons hart. Geef uit liefde tot God en Hij zal uit liefde ook jou weer zegenen. Geloof je dat! Als dat welvaartsevangelie is, dan zij het zo, maar Jezus en Paulus zijn begonnen!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.