Barmhartig en vergevend

Leave a comment Standard

De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen Hem in opstand zijn gekomen. — Daniel 9:9http://dawo.nl/?p=5078

Lezen: Daniel 9:1-19

Een indringend stuk zo op de vroege zaterdagmorgen. Een prachtige tekst, maar gehaald uit een verootmoedigend en schuldbelijdend gebed van Daniel. Daniël, die als jongeman uit Israel is weggevoerd naar Babel. Daar weigerde water bij de wijn te doen en zich te verontreinigen met niet kosher voedsel. Die samen met zijn drie vrienden zich er niet voor schaamde om voor zijn geloof uit te komen, ook al kon het hen hun leven kosten, denk aan de vurige oven en de leeuwenkuil. Daniel leest de boeken van Jeremia en rekent uit dat de 70 jaren, die God had gezegd dat ze in ballingschap moesten, zo’n beetje voorbij moesten zijn. Dan gaat hij zich verootmoedigen, vasten en as op zijn hoofd strooien, en belijdt hij de schuld van het volk, plaatsvervangend en doet dat in de wij vorm. Hij vereenzelvigd zich met het hele volk. Ze werden weggevoerd omdat ze harnekkig tegen God in opstand waren gekomen, hoererij met andere goden hadden bedreven en omdat ze de sabbatsjaren niet hadden gehouden. Voor ieder niet gehouden sabatsjaar een jaar in ballingschap. Een sabbatsjaar was geen Sabbatical zoals wij die nu kennen, maar een tijd van rust. 

Behalve de sabbatsdag kenden de Israëlieten ook een sabbatsjaar. Ieder zevende jaar moest het land braak liggen en werd het niet bewerkt. God zorgde ervoor dat de opbrengst in het zesde jaar voldoende groot was voor twee jaar. Dit was een verbazingwekkende belofte voor het volk van God. Wat in het zevende jaar vanzelf opkwam, was voor de armen en de vreemdelingen.Ook buiten Israel zijn de mensen erachter gekomen dat door het land een keer in de zeven jaar braak te laten liggen, uitputting van de grond wordt voorkomen.Verder werden schuldslaven, zij die zichzelf verkocht hadden om aan hun schulden te voldoen weer vrij of de schuld nu voldaan was of niet.

Temidden van zijn verootmoediging doet Daniël deze geweldige belijdenis, proclamatie. En Hij doet een beroep op Gods barmhartigheid: Adonai Elohim, de Here onze God is vol barmhartigheid en vergeeft menigvuldig. God is niet een God van toorn, Hij is niet boos. Hij vindt het alleen zo jammer dat we, wanneer we zondigen, ons doel missen. De regels die God heeft gegeven in het Oude Testament, zijn regels die leven geven. Zo ook die van het sabbatsjaar. Er is een nieuwe kans, voor de slaven en zelfs voor het land. Allemaal schaduwen van wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij kwam om de vloek van de zonde te verbreken, onze zonden te vergeven en om iedereen een nieuwe kans te geven. Telkens weer. Juist door het offer van Jezus is God barmhartig en rechtvaardig. Hij blijft niet altijd kwaad, zegt Psalm 103, maar is vergevend. Die God is het waard om te dienen, te loven en te prijzen. Blijft staan, dat zonden belijden (1 Joh.1:9) van tijd tot tijd nodig is. Ook die van ons voorgeslacht, van wiens zonden we nu nog wel eens last kunnen hebben. Kamp je met erfelijke ziekten in je familie? Dan is dat misschien eens nodig? Kijk op www.vrijheidspastoraat.nl of er een team in je buurt zit, of volg of organiseer onze training Genezing en bevrijding

God is vergevend en barmhartig, dat moet iedereen toch weten?!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.