Vissers van mensen

Leave a comment Standard

En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt.

Markus 1:17

dag 2/40

Lezen Markus 1:14-34

De 40 dagentijd is begonnen, gisteren al. 40 dagentijd, een tijd van bezinning op het lijden en sterven van de Here Jezus en Zijn opstanding, natuurlijk. De komende tijd zal ik het Bijbelleesrooster van het NBG volgen. Je kunt je daar op inschrijven op hun website. De link in het te lezen schriftgedeelte laat je het stuk zien in de NBV vertaling. We gaan dus in deze 40 dagen het evangelie van Markus behandelen. Ik zal waarschijnlijk andere accenten leggen dan het NBG dat doet, maar de link zal ook naar hun gedeelte verwijzen. Ik ben pas vandaag begonnen, dus we stappen in op dag 2 In het weekend komt het niet, dus dan zal ik weer aanhaken bij onze vrienden van Dagelijks Woord.

Vandaag raakte mij meteen al het 17de vers van Markus 1, en heb dat dan ook de tekst van vandaag gemaakt: Volg Mij en je wordt een visser van mensen. Als je vaker de Opfrisser leest, dan weet je dat dat op mijn lijf geschreven is. Niet alleen om het te doen, maar juist ook om het anderen te leren en weer anderen te enthousiasmeren om het te gaan doen. De roeping van Petrus en Andreas van vandaag, spreekt me dan ook aan. Een eenvoudige combinatie, die logisch lijkt: Jezus volgen=mensen vangen. Jezus demonstreert hoe Hij het doet: Zijn Boodschap: Bekkeer je, want het Koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Zijn manier: Dat koninkrijk demonstreren: tekenen en wonderen en spreken met gezag. Demonen worden uitgedreven, koorts, ziekte, moet wijken. Mensen verwonderen zich. De kracht van God wordt zichtbaar in het optreden van Jezus. Het evangelie van Marcus is, zo velen geloven, het oudste en wellicht het basis evangelie waar ook Mattheus en Johannes uit hebben geput, staat er vol mee. Of, in aansluiting van de Opfrisser van gisteren: Geloof in Aktie. Is deze roeping alleen voor Petrus en Andreas, of roept Hij ook ons? Volg Mij en je wordt een mensen visser. Ze laten alles achter, hun beroep, hun gezin en volgen Jezus. En Hij doet het voor, zodat ze dat later ook zelf kunnen doen. Vele mensen denken dat je een evangelist moet zijn om mensen tot Jezus te leiden. Maar vandaag zien we dat Jezus volgen genoeg is. Jezus volgen, Zijn discipel, leerling zijn, is dus in Zijn voetsporen treden en doen wat hij deed: het evangelie verkondigen, boze geesten eruit gooien en de zieken genezen. Hij doet het voor, wij doen Hem na. Dan worden we een visser van mensen. Leven vanuit de kracht van de Heilige Geest, doet je deze dingen doen. Iedere gelovige, die een discipel van Jezus wil zijn, en Hem dus volgt, heeft deze roeping. De bediening der verzoening. ‘Ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en het te redden’, zegt Jezus in Lukas 19:10, volgelingen van hem moeten dus hetzelfde doen.   Ik wil je helpen om dat op een effectieve manier te doen, zodat je niet alleen evangeliseert (zaait) maar ook mensen tot Jezus leidt (oogst) of te wel: een Visser wordt van Mensen. #40dagen#krachtevangelisatie

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.