Ziekte en Zonde

Leave a comment Standard

Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. Markus 2:11

Lezen: Markus 2:1:12

Dag 3/40

Zo, lezende door het Marcus evangelie valt het me weer op dat Jezus verschillende manieren gebruikt om te genezen. Gisteren zagen we Hem de melaatse man aanraken, die gezond werd. In hoofdstuk 1 hoorden we Hem de koorts bestraffen (muilkorven is het woord wat wordt gebruikt) en vandaag doet Hij het weer anders. Het is ook zo’n mooi verhaal met heel veel lessen. Wat kan je met je vrienden beter doen dan ze bij Jezus brengen? En ze gaan ervoor! Het is druk, afgeladen vol. En niemand heeft de bewogenheid om ze door te laten met hun vriend, die niet meer kon lopen en gedragen moest worden. Maar ze zijn niet voor 1 gat te vangen. Ze slopen het dak en laten hun vriend zakken, precies voor de voeten van Jezus. Ik zou onze, overigens zeer aardige, koster wel eens willen horen als men ons, pas gerepareerde dak zou slopen om iemand voor de voeten van de voorganger te deponeren…..img_4029

Dan gebeurt er iets merkwaardigs. Jezus ziet hun geloof. Niet dat van de zieke man. Nee, het geloof van die vier vrienden. Dat ze er alles voor over hebben om hun vriend bij Jezus te brengen. Hoeveel hebben wij ervoor over om onze vrienden bij Jezus te brengen? Durven we dat überhaupt wel? Stel je voor dat er niets gebeurt? Zullen ze me uitlachen? Bespotten? Nee, al wie op Hem zijn geloof bouwt wordt niet beschaamd, zegt het Woord (Rom. 10:11) Ook deze vier vrienden niet. Maar dan gaat Jezus spreken en wat Hij zegt brengt de menigte in beroering:’Je zonden zijn je vergeven’ Dat is toch wat. Lig je daar, hulpeloos, al ik weet niet hoelang verlamd op je matras en al wat Hij zegt is, dat je zonden vergeven zijn. Wat heeft hij daar nu aan? Dat vindt de menigte niet, zij beseffen de diepte van deze woorden, want zonden vergeven kan alleen God. En zij weten (nog) niet dat Hij de Zoon van God, dus God is. Maar waarom zegt Jezus dat? Waren het de zonden, was het de zonde van de man, waardoor hij verlamd werd? In Jesaja 59:1 en 2 zien we dat zonden en ongerechtigheden verhoring van onze gebeden en dus ook voor gebed om genezing in de weg kunnen staan en ook Jacobus draagt ons op om elkaar de zonden te belijden, opdat we genezing ontvangen (Jac. 5:16) Dus het zou zo maar kunnen, dat de oorzaak de zondige levensstijl van deze man was. Als we dan niet de oorzaak wegnemen en hij zou genezen, dan is hij binnen de kortste keren weer ziek. Daarom neemt Jezus de oorzaak weg en vergeeft hem de zonden. En om te laten zijn dat Hij die macht, die autoriteit heeft, spreekt Hij de woorden van deze tekst: Sta op, neem je bed op en ga naar huis. Nu is het aan de man om in Aktie te komen. Nu Hij vergeven is vraagt Jezus van Hem geloof. Hij raakt hem niet aan, Hij bidt niet voor hem, Hij spreekt niet tot de ziekte,   Hij verlangt: geloof. Nu niet meer van zijn vrienden, maar van hemzelf! Sta op. Voelde hij weer kracht in zijn benen, of pas toen hij op wilde staan? Dat weten we niet, maar hij komt in Aktie. Hij staat op en neemt zijn matras, zijn mat op. Dat zijn zijn omstandigheden. Hij moet die oprollen en er niet meer naar kijken, ze dragen en naar huis gaan, waar iedereen kan zien, dat hij weer kan lopen en weer aan het werk kan gaan. Hij is nu niet meer de verlamde man, maar de genezen man!

Gisteren hebben we gezien dat het Gods wil is dat we genezen. Vandaag zien we dat zonde een blokkade kan, ik zeg kan zijn, waardoor genezing uitblijft. Ga nu niet meteen tegen iemand zeggen die (nog) niet genezen is dat er zonde in het leven is, dat maakt brokken, zeker als we dat veroordelend doen (en wat zijn wij mensen daar goed in) Wat ik wel wil benadrukken is dat het al te gemakkelijk is te zeggen dat God niet (meer) geneest. Zelfonderzoek naar eventuele blokkades, onder de leiding van de Heilige Geest kan opheldering geven. Als dan de blokkade opgeheven wordt, kan de genezing stromen. Maar voorzichtigheid en de tederheid van de Heilige Geest is daarvoor onmisbaar. En de gaven van wijsheid en kennis, die ons het zullen laten zien. En ook hier weer: bewogenheid, die de vrienden in Aktie liet komen en die Jezus voor iedereen heeft.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.