Mijn geliefde Zoon

Comment 1 Standard

En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! Markus 1:11

Lezen: Markus 1:1-13

Dag 1/40

Vandaag heb ik dus een inhaaldag. Ik ben pas donderdag met dit leesrooster begonnen en daarom hadden we de eerst dag overgeslagen. Omdat er op zondag geen stukje van het NBG komt (Rustdag?) daarom dus vandaag de tekst van dag 1.

Zowel Marcus als Johannes laten de verhalen over de geboorte van Jezus onbenoemd, in tegenstelling tot Mattheus en Lukas. Spreekt Johannes nog in mooie bewoordingen over het Vleesgeworden Woord. Markus slaat gemakshalve de eerste dertig jaar van Jezus over. Hij begint meteen met Johannes de Doper. De bode die voor Jezus uitgaat en volgens de andere evangelisten de achterneef van Jezus was. Hij trekt veel volk, heeft een krachtige boodschap en doopt bij de Jordaan, een doop van bekering. Nu was de doop op zich niet onbekend in Israël. Het rituele reinigingsbad, de Mitswah, kenden men al. Ook daar ging je gekleed en al in. Johannes wijst op de bediening van Jezus als Degene Die doopt met de Heilige Geest (en met vuur, zegt Mattheus) Hier heeft hij het niet over het plaatsvervangend Lam dat de zonde der wereld weg neemt. Maar wijst Hij Jezus aan als de Doper met de Heilige Geest. We zien dat Jezus, Die dan nog niets gedaan had, wat op Zijn bediening leek, op 30 jarige leeftijd, de leeftijd dat je de dingen van je vader ging voortzetten, ten tonele verschijnt. Maar zelf Hij, de Zoon van de Levende God, begint niet aan zijn bediening voordat Hij, door onderdompeling in water, is gedoopt. En nadat ook Hij de doop in de Heilige Geest ontvangen had, die als een duif op Hem nederdaalt. Dan opent de hemel zich als het ware en spreekt God. Het is alsof Hij een luikje in de hemel opent en een blik op Zijn Zoon werpt. En dan spreekt Hij de woorden van de tekst: Jij bent mijn geliefde Zoon, ik geniet van jou. Merk op dat er nog geen zieke genezen is, nog geen confrontatie met de tegenstander heeft plaatsgevonden, geen brood vermenigvuldigd, de boodschap nog niet was verkondigd,  Jezus had nog helemaal niets gedaan. Het enige, maar wel het meest cruciale was, dat Hij Zich beschikbaar gesteld had. Door Zich te laten dopen had Hij bevestigd wat Hij al in de Hemel tegen Zijn Vader had gezegd:’ Ja, Vader, Ik zal gaan en de werken van de duisternis verbreken’. Door de doop in de Heilige Geest maakte God Hem ervoor bekwaam. Want al was Hij de Zoon van God, Hij had alle goddelijkheid afgelegd en was in alles aan de mensen gelijk geworden. Filippenzen 1 leert ons dat. Dus om te doen wat Hij nu ging doen had Hij de Heilige Geest nodig. Hoeveel te meer hebben ook wij de Heilige Geest nodig. En we ontvangen Hem niet omdat we die verdienen, ook Jezus had nog niets gedaan, maar omdat we hem nodig hebben. Als je denkt alles alleen te kunnen heb je Hem niet nodig. Als je je uitslooft om Hem waardig te zijn, heb je Hem niet nodig. Hij komt pas als we laten zien dat we beschikbaar zijn om de dingen van het Koninkrijk te gaan doen. Dan komt Hij, met als Zijn Opstandingskracht, in ons wonen, worden we Zijn Tempel en opereren we in Zijn Kracht. Kijk dan niet gek op als je daarna verzocht wordt. Ook Jezus werd dat, 40 dagen door satan himself, in de woestijn. Maar juist door de Heilige Geest kon Hij Hem weerstaan en verslaan.

Ook op ons kijkt God vandaag neer en ziet ons, jou, Zijn geliefd kind. Ook vandaag zegt Hij tegen ons: ik geniet van je, gewoon omdat je Mijn kind bent. Is dat niet prachtig? En daar hoeven we nog helemaal niets voor te doen, alleen beschikbaar te zijn.

Een gedachte over “Mijn geliefde Zoon

  1. Pingback: Mijn geliefde Zoon |

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.