Aanstelling

Leave a comment Standard

Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten hem vergezellen, en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. 15 Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. Markus 3:14-15

Lezen: Markus 3:7-21

Dag 8/40

Bij Jezus zijn, Hem vergezellen, met Hem mee gaan. Het heeft consequenties. Licht en duisternis verdragen elkaar niet. De een moet wijken voor de ander. We zien dat aan het begin van dit stukje. Onder luid gekrijs verkondigen ze dat Jezus de Zoon van God is, maar Hij legt hen het zwijgen op. Waarom? Een betere reclame kan je je toch niet wensen? Als zelfs je tegenstander je alle eer geeft?  We lezen dat Jezus geen reclame nodig heeft, Hij wordt al overspoeld met mensen die om Zijn aandacht vragen. En Hij geneest ze allemaal. Nog meer reclame zou nog meer tijd gaan kosten en Hij wil heel Israel bereiken. Hij is in iedere stad, iedere dorp en iedere vlek geweest. Daarom stelt Hij ook de twaalven aan: om bij Hem te zijn, dat spreekt van intimiteit, waardoor ze wisten wat ze waren, dat spreekt van identiteit, zodat ze de zieken konden genezen en demonen uitdrijven met die autoriteit. We zien dat later ook als ze twee aan twee op pad gaan. Ze worden aangesteld, ze zijn nu echt leerlingen, omdat ze gaan doen wat hun Meester deed. Leerlingen doen dat meestal, althans, ze worden het geacht te doen. ook wij hebben die aanstelling, als we Jezus willen volgen, in het laatste hoofdstuk zend Jezus hen zo ook uit en daarmee ook ons, als de tekenen die de gelovigen volgen.

Maar doen we wat Jezus deed? Genezen we de zieken en nemen we het op tegen de duivelse machten? Of is dat middeleeuws, hebben we nu doktoren en psychiaters genoeg? Zijn we al ingepakt door het wereldse = duivelse denken dat we maar in alles berusten en het op zijn beloop laten? Dat klinkt vroom, maar dat is het niet. Het is ongeloof.

‘Ja, maar als ik bid en het gebeurt niet?’ Dat denken velen en dat wordt ook ons ingefluisterd. Maar wanneer we gaan leren bidden vanuit de intimiteit, de identiteit en de autoriteit, dan gaan we anders bidden. Dan bidden we niet meer of God alsjeblieft wil genezen. Want dat wil Hij! ‘Ik wil het’, zagen we vorige week. Dan nemen we die autoriteit, bestraffen de ziekte in Jezus Naam en sturen die weg. Door de Opstandingskracht van de Heilige Geest in ons zullen er dan dingen gaan gebeuren die we met onze ogen niet geloven. Maar belangrijk is dat we intimiteit met Jezus hebben, bij Hem zijn en bij de Vader, zoals Hij dat was. Dan leren we dat we een zoon zijn voor wie ook de duivels zullen sidderen, omdat we die autoriteit, in de Naam van Jezus gaan gebruiken. Zijn dokters en psychiaters dan niet goed? Ook die kan God zegenen, maar vaak gaan we eerst naar hen toe, en als dan niets meer helpt, pas naar God. Maar de juiste weg is andersom: eerst naar God, dan naar de dokter. Omdat de genezing van God is, waar Hij ook doktoren voor wil gebruiken. Maar geloof in het wonder doet het wonder plaatsvinden. Voel je je aangesteld? Ga dan wandelen in die autoriteit of laat je trainen daarin. Ga niet alleen, Jezus zond ze niet voor niets twee aan twee uit, omdat Hij gelooft in teams, in samenwerking. Als er twee of drie in Mijn naam bijeenzijn ben ik in jullie midden, zegt Hij. En als je dan iets eenparig begeert, zal het je ten deel vallen! Maar de wereld wacht op het openbaar worden van de zonen Gods, en dat zijn wij, jij en ik, die doen wat de Meester doet!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.