Aanraking

Leave a comment Standard

Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. Markus 5:28 (HSV)

Twee verhalen in 1 en allebei geweldig om te zien hoe Jezus geneest. De overste van de synagoge, Jairus komt naar Jezus toe en vraag Hem om als een speer mee te komen naar zijn huis, want zijn dochtertje ligt op sterven. (Volgens Mattheus was zij al dood) Maar er is, na de terugkeer met de boot over hetzelfde meer, dit keer onder storm, zo’n gigantische mensenmassa op de been, dat de reis niet opschiet. Stel je eens voor: geen TV,  geen facebook, geen reclame campagnes. De mensen roken het als het ware: ze wilden bij Jezus zijn! Ik kan me voorstellen dat Jairus telkens op zijn horloge zou kijken, als hij er eentje gehad had. Opschieten nu.! Dan is daar die vrouw. Al 12 jaar vloeide zij bloed. Was zij dus, volgens de Joodse wet onrein. Mocht de synagoge niet in, niet met anderen omgaan, laat staan aanraken. Maar ze had van Jezus gehoord. Zo belangrijk is het dat wij van Jezus vertellen, opdat anderen zich tot Hem aangetrokken voelen.  Hij was haar enige hoop. Haar hele vermogen had ze uitgegeven om weer beter te worden en niets hielp. Er was nog maar 1 optie: Jezus. En merk op dat ze zoveel geloof had, dat ze zelf de manier bepaalde waarop ze zou genezen: stiekum, zonder ophef, zou ze (de zoom van) Zijn kleed aanraken. Markus zegt dat niet maar de andere evangeliën wel. Nu is in het Grieks de zoom van Zijn kleed hetzelfde als wat men in gebruikt in de septuagint voor de tekst uit Maleachi 4:2 ‘Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.‬ ‭NBG51‬‬ De vrouw belijd dus met haar woorden en daden dat Jezus de Zon der Gerechtigheid = de Messias is! En ze zet haar woorden om in daden. Maar onopgemerkt blijft het niet. Jezus voelt dat er kracht van Hem is uitgegaan. Ze heeft Hem aangeraakt. En op datzelfde moment was ze genezen. Het ‘Point of contact’ waar we het al eerder over hadden, vond plaats. Jezus zegt ook: je geloof heeft je genezen, geloof wat in aktie wordt omgezet. 

Ondertussen heeft Jairus het bericht bereikt dat zijn dochtertje is overleden en zegt Jezus dat het nu niet meer nodig is. Maar dan spreekt ook Jezus: Vrees niet, geloof alleen. Want de dood heeft niet het laatste woord. Jezus gaat met zijn drie meest close discipelen naar binnen en raakt het meisje aan. Ze was 12 jaar, net zo oud als dat de vrouw ziek was geweest…. en ze ligt daar. Bleek en dood. Ook hier was het verboden om een dood lichaam aan te raken, maar net zo min als Jezus daar Zich iets van aantrok bij de melaatse en de bloedvloeiende vrouw, doet Hij dat hier ook niet. Hij pakt haar hand en zegt dat ze moet staan. Ze doet het. Nu geen geloof bij Jairus, hij had gezegd: het is te laat, nog minder bij het meisje, ze was dood. Hier alleen het geloof van Jezus Zelf.

Als Jezus je aanraakt, of als Hij jou aanraakt, ben je nooit meer hetzelfde. Je wordt van onrein, rein, van dood levend. Zo’n machtige Heiland hebben wij nu, maar zo’n macht heeft Hij ons ook gegeven. Laat je aanraken door Hem en je veranderen door de kracht van Zijn Geest, zodat ook wij weer anderen kunnen aanraken en in contact brengen met Jezus. Want geloof alleen kan je redden,  behouden. Jezus alleen kan je genezen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.