Je hoofd verliezen

Leave a comment Standard

En de koning werd zeer bedroefd, maar wilde haar omwille van de eden en omwille van hen die mee aanlagen, niet afwijzen. Markus 6:26 HSV

Dag 14/40

Lezen: Markus 6:14-29

Tussen de verhalen over Jezus door krijgen we even een flashback. Markus neemt ons mee naar het droevige einde van Johannes de Doper. De heraut, de bode die voor Jezus uitging om voor Hem de weg te bereiden. Hij is gevangen genomen omdat hij de waarheid sprak en mensen opriep zich te bekeren. Zo ook aan Herodes, de vorst over Judea. Hij vertelde hem dat hij niet mocht trouwen met de vrouw van zijn broer. Er was een overspelige relatie gaande. En Herodias, zijn minnares, walgde van die boodschap en zij zon op wraak. Zij wilde Johannes om laten brengen. Er zijn er twee die hier het hoofd verliezen. Allereerst natuurlijk Herodes zelf. Tijdens een drinkgelag ziet Herodias haar kans waar en ze vraagt haar dochter, de stiefdochter van Herodes om voor het gezelschap te dansen. Met de nodige alcohol in zijn lijf, laat Herodes zich het hoofd op hol brengen. Het zal heus geen onschuldig dansje zijn geweest, wat hem die baldadige en overmoedige belofte deed doen. Salome mag vragen wat ze wil, ‘al was het de helft van mijn koninkrijk’  Dat hoeft ze niet. Het voldoen van de wraakgevoelens van haar moeder is genoeg. Ze vraagt het hoofd van Johannes. Herodes is meteen ontnuchterd. Ondanks dat de boodschap van Johannes hem iedere keer weer op zijn fouten wees, luisterde hij toch graag naar hem. Misschien stond hij wel op het punt om zich te bekeren, waar Johannes hem iedere keer weer toe vermaande, wie zal het zeggen. Herodias hoeft niet de helft van het koninkrijk, dat heeft ze al, als ze met Herdes trouwt, maar dan moet die akelige Johannes wel uit de weg worden geruimd.

Beloften, in overmoed gedaan, kunnen ons in de problemen brengen. Alcohol, adrenaline of endorfine kunnen ons ons hoofd doen verliezen en ons beloften doen maken die we niet of nauwelijks kunnen nakomen. En dat kan levensgevaarlijk zijn. Bezonnenheid hoort bij een christen thuis. En wees niet dronken van de wijn, maar van de Geest, leert Paulus ons in Efeze.

Het brengen van een duidelijke boodschap kan je dus ook in de problemen brengen en je de kop kosten. Hier, in het geval van Johannes, dus letterlijk. En wie herinnert zich niet de mannen in hun oranje overal die werden onthoofd omdat ze de Naam van Jezus niet wilden afzweren, onthoofd  door IS? Niet voor niets heeft het woord getuige in het Grieks dezelfde betekenis als martelaar.

Johannes hoofd wordt op een schaal binnengebracht, als een trofee. Herodias lacht in haar vuistje, door list en bedrog is het haar gelukt, wat ze daarvoor niet kon bereiken. Het gevaar is uit de weg geruimd. Maar Herodes geweten knaagt. Zou die Jezus dezelfde zijn als Johannes? Zou hij uit de dood zijn opgestaan? Later krijgt hij nog de kans om Jezus te ontmoeten. Ook dan speelt hij weer een laffe rol.  Het is een man zonder karakter, laf, maar ook onzeker. Eigenlijk moet je medelijden met hem hebben. Maar Johannes laat het leven. Zijn discipelen nemen zijn lichaam en begraven dat netjes. De laatste profeet van het oude verbond is niet meer. Vanaf die tijd neemt Jezus zijn boodschap over en die klinkt nog steeds: Bekeer je, kom op de rechte weg naar God toe en verlaat het zondige pad en leef!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.