Meer dan genoeg

Leave a comment Standard

En toen Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek Hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan Zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten, en de twee vissen verdeelde Hij onder allen. Markus 6:41 (HSV

Dag 15/40

Lezen: Markus 6:30-44

Di discipelen komen terug bij Jezus na hun stage. Ze zijn er helemaal vol van. Iedereen wil zijn verhaal kwijt. Maar Jezus zoekt de rust. Hij wil even weg van de schare, want de mensen blijven maar komen. En die rust vinden ze niet. De schare komt hen achterna, hongerig, niet alleen lichamelijk, maar vooral geestelijk. En Jezus is bewogen te hen. Hij blijft maar vertellen, want Hij ziet dat ze zijn als schapen zonder herder. Uren lang preekt Hij en ze blijven maar zitten. Uren lang. Hoe zouden we dat tegenwoordig vinden? Een dienst mag niet langer duren dan zo en zo lang. Denk aan de kinderen en de oppasdienst. Maar als de Heilige Geest je grijpt blijf je gaan en als de heilige Geest door iemand heen spreekt, blijf je luisteren, ongeacht de tijd…..

Dan is het al te laat om nog wat te eten te regelen. Jezus daagt Zijn discipelen uit. Geven jullie hen te eten. Zij, die zojuist nog zo vol waren van de wonderen en de tekenen blijven nu met een mond vol tanden staan. Als je niet blijft in die flow en bij alles wat je doet een wonder verwacht lijkt het wel alsof je het zo ook weer vergeten bent. Ze kunnen het niet. ‘Wat heb je?’ vraagt Jezus. Hij kijkt naar wat we hebben, dat wil Hij vermenigvuldigen. Uit de andere evangeliën weten we dat er een jongen was die zijn lunchpakket afgaf. 5 broodjes en 2 vissen. Maar het is genoeg. Wat we aan Jezus geven is genoeg. Dan spreekt Jezus de zegen en de dankzegging uit en geeft Hij de broden, na ze gebroken te hebben, aan zijn leerlingen. Ik stel me dat zo voor: 5 broden, gedeeld door 2= 10 halve broden. 10 discipelen krijgen een half brood mee en twee discipelen een vis. Ga maar uitdelen. Hij vraagt dus weer een daad van geloof. Ik denk niet dat het ging zoals we in de film ‘Jezus’ zien, dat Hij een mand omhoog hield en dat daarin ineens veel meer in zat. Ook datgene was niet genoeg om alleen al 5000 mannen te voeden. Nee, het wonder gebeurde in de handen van de discipelen. Zij gingen en terwijl zij het aan het uitdelen waren, werd het niet minder. Denk aan de meel en de olie bij de weduw van Sarfath. Ze bleven maar breken. En iedereen kreeg niet maar 1 stukje brood en vis, nee, er staat ze werden verzadigd. Er was meer dan genoeg. Zelfs teveel, want God is een God van overvloed. Er was meer dan genoeg. Bij God is altijd meer dan genoeg! 12 maanden bleven over, iedere discipel kon nog een mand mee naar huis nemen en het verhaal thuis vertellen.

Jezus is betrokken bij ons, bij ieder deel van ons leven. Ook onze dagelijkse behoeften mogende bij Hem neerleggen. En Hij zal voorzien, meer dan genoeg. Maar we moeten wel handelen in geloof. Uitdelen, zodat het meer kan worden. Iedere discipel had ook zijn halfje brood of zijn vis kunnen opeten en dan had verder niemand wat gehad. Maar zodra we gaan uitdelen, gaat het zich vermenigvuldigen. Dat is een koninkrijksprincipe. Als je alles voor jezelf wilt houden kom je tekort, maar deel je uit, dan wordt het meer. Dat geldt ook voor het Woord van God. Als we het voor ons zelf houden is het goed, maar gaan we er van uitdelen, dan wordt het meer! Brood en vis, 5 en 2, samen 7, het getal van de volheid, meer dan genoeg om alleen al 5000 mannen, de vrouwen en de kinderen niet meegeteld te voeden. We mochten dat ook eens meemaken, bij een Alpha afsluitingsavond. Er waren meer gasten dan we hadden verwacht, maar niemand kwam tekort! God is zo groot. Hij zal in al onze noden rijkelijk voorzien, zodat er dus nog overblijft! Om weer uit te delen en te laten zien, hoe groot Hij is!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.