Belijdenis

Leave a comment Standard

En Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen Hem: U bent de Christus. (Markus 8:29 HSV)

(in de aanloop naar Pasen lezen we het Bijbelrooster van het NBG) Dag 21/40)

Lezen: Markus 8:27-33

Wie zeggen jullie dat ik ben? Is de vraag die Jezus eigenlijk aan iedere mens stelt. Wie is Jezus voor jou? Ik weet nog hoe een Chinese vrouw, die bij ons op de Alpha zat antwoordde:’ Is het mij koud, is Hij mij warmte, is het mij donker, is Hij mij licht’ Dat gaat diep. Wie is Jezus voor jou?  Wat de mensen over Hem zeggen is niet zo relevant, maar wie zeg jij dat Hij is? Petrus zegt het onomwonden: U bent de Messias, de Christus, de gezalfde. De belofte van de Heilsbrenger is eindelijk vervuld. Het kwartje is gevallen bij Petrus, en ook wel bij de rest, omdat Petrus meestal de spreekbuis was. Toch zien we dat, ondanks deze belijdenis, die door God Zelf aan Petrus is geopenbaard, hij even later weer een spreekbuis van de boze is. Deze belijdenis, waarin we in Mattheus lezen, dat Petrus daar zijn naam aan ontleend krijgt: Petrus, de Rots. Maar De Rots is niet Petrus of zijn plaatsvervanger zoals de Rooms Katholieke kerk leert, noch de belijdenis, zoals de reformatorischen ons willen doen geloven. De Rots is Jezus. Hij ging mee en voorzag de Israëlieten van water in de woestijn. Hij de Rots der eeuwen, ons fundament! En op deze Rots zal Hij Zijn gemeente bouwen!

In tegenstelling tot de discipelen toen, hebben wij de opdracht om de wereld te vertellen dat Hij dat is. Dat Hij moest lijden en sterven om de wereld vrij te kopen uit de macht van de zonde en van satan. Waarom mochten de discipelen het dan niet zeggen: omdat men Hem dan koning had gemaakt. Wat een Koning, Die de zieken geneest en de hongerigen brood geeft. Er heerste een verwachting dat de Messias zou komen om de Joden te verlossen uit de macht van de Romeinen. Maar Jezus was geen Zeloot, geen verzetstrijder, noch een rebel. Hij was de Gezalfde. En alleen door de weg van het lijden en sterven, kon Hij de wereld redden. Niet een korte termijn visie, maar een op lange termijn, dat was Zijn missie: om de werken van de satan te verbreken. Om God weer met de wereld te verzoenen. Daarom is er geen andere Naam onder de hemel gegeven door wie wij moeten zalig worden, dan de Naam van Jezus. 

Maar in de euforie ligt satan op de loer, Jezus bestraft niet Petrus, maar de satan, die Petrus probeert te misbruiken om Jezus van dat lijden af te houden. Soms kunnen je beste vrienden, met de beste bedoelingen je van je bestemming afhouden. Laat dat nooit gebeuren. Wees waakzaam en alert! Iets anders dan het lijden en sterven van Jezus prediken, dat we alleen dooor Hem aan te nemen gered kunnen worden, uit genade, is uit het rijk der duisternis. Ook al klinkt het nog zo mooi, het is verderfelijk. 

Wie zeggen wij, wie zeggen jij en ik dat Jezus is? Hij is mijn Bevrijder, Mijn Verlosser, Mijn Messias, Mijn Jezus, Mijn Redder. Heer er is niemand als U!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.