Schamen

Leave a comment Standard

Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen. (Markus 8:38 NBV)

Lezen: Markus 8:37-9-1

Er was eens een dominee die predikte over het leger van God. En terwijl hij predikte werd hij steeds vuriger en enthousiaster. ‘We zitten allemaal in het leger van God en we strijden de strijd des geloofs”, zo eindigde hij zijn preek. Hij ging bij de ingang staan en gaf iedereen een hand. Ook Jan, die niet zo vaak in de diensten kwam. ‘Ben jij ook een soldaat in het leger van God?’ Vroeg de dominee hem. Jan antwoordde heel schuchter: ‘Ja hoor, dominee’ “Maar ik zie je hier niet zo vaak, jongen, zei de dominee toen. “Maar ik ben bij de geheime dienst’ was het antwoord van Jan.

Maar we kunnen niet bij de geheime dienst zitten, onder meer op grond van deze tekst. De Mattheus versie (10:32-33) was ooit mijn belijdenis tekst. Maar die begint positief. Als je Mij zult belijden voor de mensen, zal Ik je belijden voor God, de Vader, luidt daarvan het eerste deel. Hoeveel van ons zijn duikbootchristenen,  die alleen maar op zondag bovenwater komen en voor de rest van de week niet anders zijn dan de mensen om hen heen. Let op hoe Jezus de mensen, die niet geloven, noemt: overspelig en zondig geslacht. Daar wil je toch niet onder gevonden worden op de dag des oordeels? Mijn lijftekst is Rom. 16:1: Ik schaam mij het evangelie niet. Ik durf daar ook voor uit te komen. Zoals van de week op mijn werk. Het was ontzettend druk, met een planning, die ontzettend strak in elkaar zat. ’s Morgens in mijn stille tijd zei ik tot de Heer: ‘U moet vandaag maar bij springen, dat er orders afvallen of  auto’s bijkomen, anders gaat het hem niet worden. En de Heer voorzag. Plotseling kwamen er, als uit het niets, twee auto’s opduiken, die de druk van het programma afnamen en alles liep goed. Ik vertelde dan ook aan mijn collega, wat ik gebeden had. ‘Misschien moeten we daar dan toch eens meer mee gaan doen’, zei hij…..

Wij zijn geroepen om te getuigen. Als de Heilige Geest je leidsman is, kan je niet anders, want als we Hem hebben ontvangen zullen we getuigen van Jezus zijn, daar is Hij in de allereerste plaats voor gekomen, zegt Hand 1:8. Ooit fietsten wij door een Brabants plaatsje. Op de hoek van een kruising stond een kruisbeeld, met de Here Jezus eraan. Er stond onder: “Dit deed Ik voor jou, wat doe jij voor Mij?”  Het raakte me. Wat doen wij voor de Here Jezus? Nee, we kunnen en we hoeven ook niets te verdienen. Maar het is de liefde, voor God en de mensen die mij dringt, ja zelfs dwingt, om een getuige van Hem te zijn en me niet voor Hem te schamen.

De laatste tekst uit het te lezen schriftgedeelte is de basis voor de leer die vertelt dat Jezus al teruggekomen is in het jaar 70. Ik geloof daar niets van. Deze mensen waar Jezus hier op doelt, hebben het Koninkrijk gezien, toen de Geest werd uitgestort. Toen ze zieken genezen, gebondenen bevrijdden en Gods glorie door hen heen zagen komen. Ook wij kunnen dat zien, hier en nu, als we ons niet schamen voor de Here Jezus en de Geest Zijn werk laten doen, door ons heen!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.