Jezus alleen

Comments 2 Standard

En plotseling, terwijl zij om zich heen keken, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen. (Markus 9:8)

Lezen: Markus 9:2-13

Dat moet een geweldig moment geweest zijn. Met zijn viertjes de berg op. De drie bijzondere discipelen, die vaker met zijn drietjes met Jezus meegingen, zoals bij het dochtertje van Jairus. Ook nu mogen Petrus, Jacobus en Johannes met Jezus mee. En boven op de berg gebeurt er iets bijzonders. Mozes en Elia verschijnen. Ze beseffen blijkbaar dat die het zijn, omdat Jezus dat ook niet tegenspreekt. Waar ze over spraken? Dat wordt niet vermeld. Lukas zegt dat ze in slaap gevallen waren, maar de andere evangeliën vermelden dat weer niet. Ze waren er dus gewoon bij, In een bijzondere gedaante, met witte kleren, zo wit, dat niemand op aarde dat zo kan maken, staan ze daar. Petrus wil het moment vasthouden. Zullen we drie tenten (tabernakels) maken om u allen te vereren? Maar dat kan nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt is, door de dood aan het kruis en Zijn opstanding. Dan komt er een wolk die hen aan het oog onttrekt. En er klinkt een stem uit de wok: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem’. God zelf daalt uit de hemel neer, in de wolk en zegt tegen de discipelen dat ze naaar Hem moeten luisteren. Luisteren in de Bijbel is meteen ook gehoorzamen. Doen wat Jezus zegt. Dan slaan ze hun ogen op en is plotseling alles weer normaal. En het enige, de Enige Die ze dan nog  zien is Jezus. En dat is belangrijk. Want hoe mooi onze ervaringen ook zijn, het gaat alleen om Jezus! Op Hem moeten we het oog gericht houden en we moeten doen wat Hij zegt, onvoorwaardelijk.

Jezus en Jezus alleen. Mozes en Elia in een hemelse gedaante, prachtig, maar het gaat om Jezus alleen. Al het andere, wat ons van Jezus af houdt, moeten we uit ons leven verwijderen, want het gaat om Jezus alleen. Ze hebben het nog even over Elia, waarvan Lukas zegt dat Jezus hiermee Johannes de Doper bedoelde. Volgens de Joodse overlevering moet eerst Elia weer verschijnen, voordat de Messias komt. Daarom is er in joods gezelschap altijd 1 lege stoel. Dan kan Elia daarop zitten als hij komt, heel praktisch. We weten uit openbaring dat er een moment zal zijn waarop de twee getuigen zullen spreken en er  van alles met hen gebeurt. Ook dat zouden Mozes en Elia zijn. Elia, die in een vurige wagen omhoog ging, zonder te sterven en Mozes, wiens graf nooit gevonden is, maar waar, volgens de brief van Judas, Michael en satan hebben gevochten. En dan staan ze daar bij Jezus, die wel zal sterven, maar door Zijn opstanding de macht van de zonde en de dood teniet zal doen. Bemoedigen ze Hem, is dat ook het doel van Gods stem, die hoorbaar zegt, dat Hij van Hem houdt? Het zou zomaar kunnen. Maar alles wijst op onze Heiland zelf, want het draait alleen om Hem! Jezus alleen!

2 gedachtes over “Jezus alleen

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.