Ziende blind, of blind ziende?

Leave a comment Standard

Foto: Richard Oprins


En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij weer ziende en volgde Jezus op de weg.

(Markus 10:52 HSV)

Lezen:  Markus 10:46-52

(in de aanloop naar Pasen lezen we het Bijbelrooster van het NBG) Dag 29/40)

 Daar zit hij dan zoals zo vaak, langs de kant van de weg, wachtend op een aalmoes, de blinde Bartiméus. Hij hoort dat Jezus de Nazoreer voorbij komt en begint te roepen, hij maakt kabaal. ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij, ontferm U over mij’  Hij doet 2 dingen, die  de omstanders irriteren: hij roept luid, hij schreeuwt het uit. Dat past niet in het religieuze denkbeeld van veel mensen. Toch belooft God, in Zijn Woord, dat wie Hem aanroepen grote dingen zullen zien. (Jer. 33:3) en dan noemt hij Jezus ook nog eens: ‘Zoon van David’, in die tijd een andere benaming voor Messias. Foei, die man moet het zwijgen worden opgelegd en ze manen hem tot stilte. Maar hij is niet alleen blind, hij is ook nog oostindisch doof, hij gaat juist harder roepen!  Jezus hoort hem en zegt dat ze hem bij Hem moeten brengen. Valt het je op dat ze dat juist niet doen? ‘ Hij roept je, zeggen ze, maar ze helpen hem niet. Dat zou je toch verwachten, dat je een blinde overeind helpt en bij Jezus brengt. Maar daar mist men weer de bewogenheid voor. Bartiméus echter springt overeind, werpt zijn kleed af, niet alleen om sneller te kunen lopen, nee, hij laat daarmee zien dat hij uit zijn omstandigheden komt en vol verwachting is. Hij snelt, voorzover een blinde dat kan, naar Jezus toe. De omstanders maken ruimte en dan is hij bij Hem. Degene waar hij al zoveel van heeft gehoord, Jezus de Nazoreer, de Messias. En dan stelt Jezus een vraag, je zou haast zeggen een niet zo bijdehante vraag: ‘Wat wil je dat Ik voor je doe? Ja, hè, hè, wat zou die blinde nou willen? Dat ligt toch voor de hand? Dat vinden wij, maar een blinde in die tijd, was aangewezen op aalmoezen. Hij had geroepen om ontferming, dus om het geven van een aalmoes, zo hadden de omstanders dat ook ingeschat en wilden ze hem daarom het zwijgen opleggen. Nee, Jezus wil zijn geloof testen. Wij vullen te vaak dingen in, gaan af op aanname en dat is een grote boosdoener in relaties. Het zal wel zo en zo zijn en het kwaad is geschied, omdat de betrokkenste zelf niet heeft kunnen spreken. Jezus wist natuurlijk wat hij wilde, maar Hij wilde het hem zelf horen zeggen. God weet al wat we nodig hebben, maar Hij wil gebeden zijn! ‘Dat ik weer zien kan, Rabbi, Meester, zegt hij, waarmee hij aantoont te weten wie Jezus was. Je zou je kunnen afvragen wie er nu eigenlijk de blinde was in dit verhaal. Geestelijk gezien Bartiméus in ieder geval niet.

Dan zegt Jezus: Ga heen, je geloof heeft je behouden en meteen, terstond, a la minute, wordt hij ziende. Jezus zegt dus niet: Wees genezen, Hij raakt hem niet aan, spuugt niet, zegt eigenlijk gewoon dat hij (op) weg moet gaan. Apart hè? Maar voor Bartiméus is het genoeg, het wonder vindt plaats. Het lijkt me zo mooi om dat voor je ogen te zien gebeuren, dat mensen het zicht (weer) krijgen. In onze trainingen over genezing zeggen we dat we nooit mogen zeggen dat mensen niet genezen, omdat ze geen geloof (genoeg) zouden hebben. Dat is ook zo, je ziet dat onze Heiland ook nergens doen. Het is ook wat, ben je èn nog niet genezen, krijg je ook nog de schuld. Aan de andere kant kan geloof in genezing je wel helpen. Janneke Vlot had die bewuste avond, dat God haar genas, de laars, die ze normaal gesproken nooit zou kunnen dragen, vanwege de pijn, al bij zich. Ze geloofde dat Jezus haar zou genezen. Er is altijd geloof nodig, maar nog het meeste bij degene die bidt. Het geloof van Bartiméus maakte hem weer gezond en hij deed het beste wat hij kon doen: Jezus volgen. Het beste besluit wat een mens ooit kan maken 

————————————————————————————

Geniet je ook iedere dag van deze Opfrissers? Deel en like ze zoveel mogelijk, opdat meer mensen er van kunnen genieten

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.