Leave a comment Standard

En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben; en Hij begon hun veel dingen te onderwijzen. — Marcus 6:34 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Marcus 6:30-44

Jezus probeert de menigte te ontvluchten. Hij stapt in de boot en vaart naar de andere kant van het meer. Maar het volk is sneller, ze begrijpen waar Hij heen gaat en zijn er nog eerder dan Hij en Zijn discipelen. Onvoorstelbaar. Ze hebben zo’n honger, ze willen meer! En Jezus geeft Zijn rust er voor op. Hij ziet ze, al die mensen, als schapen zonder herder. Op zoek naar leiding. De regels en de wetten van de Farizeeën en Schrifgeleerden brachten hun geen verzadiging, alleen maar afwijzing. Ze deden het toch nooit goed, er was geen uitweg. Bij Jezus waren woorden van Leven, eeuwig Leven, omdat Hij de weg, de waarheid en het leven is! Dan maar niet uitrusten. Zijn bewogenheid over de mensen is sterker. En de mensen luisteren, uren lang, vergeten te eten, omdat ze geestelijk gevoed worden. Dat is wel iets anders dan de instructie krijgen dat de dienst beslist niet langer dan anderhalf uur mag duren, omdat dat eigenlijk al te lang is. Maar als de Geest het overneemt, dan maakt het niet uit hoelang de dienst duurt, dan wil je niet weg uit de Tegenwoordigheid van God! Dan pas ben je hongerig en wil je meer! 

Herders hebben de verantwoording voor hun kudde. Soms nemen ze die al te letterlijk en willen ze die beschermen tegen teleurstelling. Daarom mag men dan niet uitstappen in bidden voor zieken of evangelisatie. Maar wat Jezus doet is gewoon discipeltraining. Hij begon hun veel dingen te leren, te onderwijzen. Wat vertelde Hij? Dat zegt Markus niet, maar misschien was het wel een stuk uit de bergrede, of hoe Hij de Goede Herder is. Schapen hebben baat bij onderwijs uit Gods Woord. Over de kracht die we hebben omdat Gods Geest in ons woont. Hoe we kunnen wandelen in de autoriteit van de Naam van Jezus en daarmee de omstandigheden de baas kunnen. Hoe we volwassen en sterke christenen kunnen worden. Dat onderwijs moet terug de kerk in, zodat we niet meer ronddolen en in de war zijn als er weer iemand de een of andere (dwaal)leer verkondigt, maar sterk staan in het Woord, door de Heilige Geest. Anders zijn we net zo herderloos, als de mensen waar we het hier over hebben. Jezus is de Goede Herder, Die Zijn Leven inzette voor Zijn schapen. Pas op voor de wolven, die erop uit zijn om te stelen, te vernietigen en te slachten! 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.