Liefhebbers

Leave a comment Standard

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad. Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben. — 1 Johannes 4:19-21 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Joh. 4:7-21

Toen Mozes de 10 geboden, geschreven door de Heilige Geest, de Vinger Gods, ontving was dat op twee stenen tabletten.  Hij was dus de eerste iPad houder 🙂 Twee tafels, zoals ze ook wel genoemd worden. De eerste 4 geboden, op de eerste tafel, gaan over de relatie met God, de andere 6, op de tweede tafel, gaan over de relatie tot onze medemens. Hoewel ze dus op twee aparte stenen zijn gegrift, zijn ze niet van elkaar te scheiden. De Here Jezus vat ze samen als God liefhebben, boven alles en je naaste als jezelf. Johannes zegt ons dat die twee eigenlijk niet van elkaar te scheiden zijn. Het uitgangspunt is Gods liefde voor ons. Hij hield het eerst van ons, daarom zond Hij Zijn Zoon (Joh. 3:16) Die liefde beantwoorden wij als we gaan geloven en Hem in ons hart uitnodigen. Hij komt dan met Zijn Geest in ons hart. Dan gaan we veranderen, langzaam (soms) maar zeker. Mensen gaan dat aan je merken. Soms is er bevrijding nodig, omdat je niet los kunt komen van bepaalde gewoonten en verslavingen. Maar de Heilige Geest in ons is aan het werk. Dan kan het niet anders zijn, dan dat we gaan overlopen van die liefde. We gaan van anderen houden en er is geen plek meer over voor haat. Daar moet je soms bewust en met Gods hulp voor kiezen. Maar het kan niet anders of de haat verdwijnt. Haat vreet je op, het verteert je en beperkt je zicht op de toekomst. Vergeving is het beste middel om van je haat af te komen. Wat mensen je ook hebben aangedaan, je kan en mag ze niet haten. 

Vanuit Gods liefde, die Hij in ons hart heeft uitgestort, gaan we de ander, zeker onze broeders en zusters, medegelovigen dus, liefhebben. Wie zegt in God te geloven en zijn broeder haat is een leugenaar, zo eenvoudig is het. Hoe komt het dan dat er nog zoveel tweedracht is onder ons? Moeten we dan toch misschien Gods liefde meer toelaten in ons leven? Gods liefde verandert mensen, maar wij moeten het wel willen, anders klopt het niet…….

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.