KRACHT

Comments 2 Standard

Zie, de Heere HEERE! Met kracht zal Hij komen, en Zijn arm zal heersen. Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit. — Jesaja 40:10http://dawo.nl/?p=5163

Lezen: Jesaja 40:1-11

Gods Koninkrijk is een koninkrijk van Kracht. We zien dat hier al omschreven. Kracht om op te treden tegen Gods zijwanden, die, als het goed is, ook onze vijanden zijn. Lijken dat in het Oude Testament nog vaak mensen te zijn, in het Nieuwe Testament zien we dat het de machten achter hen zijn, waar we tegen strijden moeten. Wat in het Oude Testament nog vleselijk is, wordt geestelijk in het Nieuwe. Er is dan ook nogal een groot verschil. Dat is niet God,   Hij is en blijft de Onveranderlijke. Nee het is de situatie. En hier wordt daar al over geprofeteerd: de komst van de Messias. Ook hier zien we dat de eerste en de tweede komst van Jezus voor de profeet samenvallen. De eerste verzen van dit hoofdstuk worden dan ook vaak aangehaald met Kerst en over Johannes de Doper. Maar het laatste is duidelijk het geval met de wederkomst van Jezus, die nog moet plaatsvinden. (Ik zeg het er maar even bij) Maar de overwinning over de vijand begon niet met kracht, maar juist in zwakheid: een lijdende Koning aan het kruis, die de zonde van de wereld wegneemt. Het Lam. Maar het Lam zal terugkeren als de Leeuw van Juda en Hij zal Koning zijn en regeren met kracht, met een ijzeren staf. En alle vijanden zullen zijn als een voetenbankje onder zijn voeten. En de overwinning is al behaald! Bij het kruis en het open graf! En Hij zal zorgen voor Zijn kudde, maar de duivel en al zijn trawanten en iedereen, die niet gevonden zal worden in het Boek des Levens, krijgen te maken met de God die niet alleen een God van liefde is, maar tevens ook een verterend vuur. Dat is het loon: de genade voor wie gelooft en eeuwig van God verstoten, voor wie dat niet doet. Er is geen grijs gebied! En wij mogen, nee, moeten kiezen. Kies dan voor het leven, als je dat nog niet gedaan hebt. En dring er bij anderen, die het nog niet gedaan hebben, op aan, want de tijd is kort! Hij komt, Hij komt om de aard’ te richten, Laat al de stromen vrolijk zingen, De wereld in gerechtigheid; Al ’t volk, daar ’t wreed geweld moet zwichten, Wordt in rechtmatigheid geleid. (Psalm 98:4b berijming 1773)

2 gedachtes over “KRACHT

  1. In mijn bijbel staat:Jes.40,10: Hier is de Heer, Jahwe, komend in kracht; de heerschappij is in zijn hand; zie, zijn loon draagt Hij mee, en zijn zegeteken gaat voor Hem uit. Hier staat dat Jahwe de Heer is, en Hij zegt niks over straf. Hoe komt u daar toch bij. Het is mooi als u bijbelteksten verspreid. Maar uw formulering maakt lucifer aanhangig. En dat vind ik heel eng en beledigend voor Jezus. Ik hoop dat u dat begrijpt.

    • Jammer dat je me niet begrijpt en je beschuldiging vergeef ik je. Maar met het loon wat Hij bij Zich draagt is zeker straf voor degenen die Hem verworpen hebben. Ook nu is de oproep: Bekeert U!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.