Plaatsmaken

Leave a comment Standard

Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. — Johannes 16:7-11http://dawo.nl/?p=5170

Lezen: Joh. 16:5-15

Snap jij dat nou? Zijn ze drie jaar lang in de tegenwoordigheid van de Zoon van God, zegt Hij dat het beter, nuttiger is, voor hen dat Hij weggaat? Je zou toch zeggen, dat niets of Niemand beter is dan Jezus? Alles draait toch om Hem? Ik weet nog goed, dat toen ik op zoek ging naar meer van Gods Geest een ouderling tegen mij zei, dat de Geest een schijnwerper is, Die Zijn licht alleen maar op Jezus schijnt. Hij, overigens niet veel ouder dan ik, had gelijk. Sinds ik meer van Gods Geest ben gaan ontdekken en ervaren is de Here Jezus nòg meer voor mij gaan betekenen. Maar ik moest wel het knopje aandoen, waardoor de schijnwerper aan ging….

Feitenlijk zegt de Here Jezus hier precies hetzelfde. Hij en de Vader, nu beiden in de hemel, sturen de Geest naar de aarde om de mensen in staat te stellen de Here Jezus te leren kennen. Als wij tot geloof komen is dat door het werk van de Heilige Geest. Hij overtuigt ons  dat we een Redder en Verlosser nodig hebben om van ons zondenprobleem af te komen en wijst dan op Jezus. Ik zie dat al zo dikwijls op straat voor mijn neus gebeuren. Op de vraag of mensen zeker weten dat ze naar de hemel gaan, zegt men vaak ja. Als je dan doorvraagt blijkt hun eigen gedrag de doorslag te geven: ze vinden zich zo slecht nog niet. Maar als je dan uitlegt dat het Woord zegt dat alle mensen gezondigd hebben en daardoor Gods heerlijkheid missen (Rom. 3:23) en dat het loon van de zonde de dood is, beamen ze dat. De Geest is al aan het werk! Even later nodigen ze dan de Here Jezus uit in hun hart. God heeft haast, Hij talmt niet, vertraagt niet, maar wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat! Tussen het ene en andere moment zit vaak maar een minuut!

Zonder de Heilige Geest zouden we niets hebben aan het kruis en het open graf, omdat Hij ons dat verlangen geeft en het ons duidelijk maakt. Zonder de  Heilige Geest kunnen we het mensen ook niet duidelijk maken, dat ze moeten gaan geloven. Iedere discussie  op dat gebied is dan ook gedoemd te mislukkken. Maar door de Heilige Geest worden we bekwaam gemaakt om een levende getuige van Hem te zijn, Opstandingskracht in optima forma.

Ken jij de Heilige Geest, de Helper bij uitstek nog niet als zodanig? Ben je nog nooit door Hem aangeraakt en in vuur en vlam gezet voor Jezus? Nodig Hem uit in je hart, bid dat de Here Jezus je in Hem dopen zal, ga naar diensten toe waar ze bidden  voor de doop in de Geest. Want als de Here Jezus zegt, dat het beter is dat Hij gaat, omdat anders de Geest niet kan komen, dan moeten we toch, met alles wat in ons is, verlangen om die Belofte van de Vader te ontvangen?  Morgen vieren we Hemelvaart. Zonder Hemelvaart geen Pinksteren. Strek je uit naar meer van Gods Geest, want er is altijd meer, veel meer, tot overlopens toe! 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.