Genezing

Comment 1 Standard

Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. — Psalmen 103:3-5http://dawo.nl/?p=5172

Lezen: Psalm 103

Bijzonder dat deze psalm vandaag aan de beurt is, terwijl we op de genezingsconferentie ‘In Your Presence’ zijn. We hebben al heel veel mooie dingen zien gebeuren en worden opnieuw toegerust en aangevuurd om zelf er nog meer mee aan de slag te gaan. Bijzonder ook, omdat ik dit iedere morgen over mijn leven uitbid. Ik maak het dan ook persoonlijk: die al mijn zonden vergeeft en al mijn ziekten geneest, die mijn leven verlost van de groeve etc. Zo bidden, bijbel bidden noemen ze dat, is krachtig, omdat je Gods Woord over je leven proclameert. En we weten dat Gods Woord nooit ledig zal wederkeren, maar doet wat Hem behaagt.

Genezing is en blijft een spannend onderwerp. Ben je er aan de ene kant voor de volle 100% van overtuigd dat God nog steeds geneest, dat Jezus Christus nog steeds Dezelfde is en zie je dat ook onder je handen gebeuren. We kennen ook allemaal de verhalen, van veraf of dichtbij, dat het ook niet gebeurde. Gaan we dan op zoek naar het waarom? Of gebruiken we het ‘Uw wil geschiede’ als een escape? Als het niet lukt dan zal het Gods wil wel niet zijn geweest?

Ik denk persoonlijk dat we nog maar het topje van de ijsberg te pakken hebben, dat er meer is om je naar uit te strekken. Want ik geloof met mijn hele hart dat Gods kracht nog onverdund aanwezig is en dat Hij bij machte is om, zoals deze psalm ook aangeeft alle ziekten te genezen, en alle is niet een paar, alle is alle. Zoals we ook in de evangeliën lezen, dat iedereen, die naar Jezus toekwam, genezen werd, van alle ziekten en alle kwaal. Dus zolang dat nog niet gebeurt blijf ik zoeken. In de eerste plaats bij mezelf. Zegt Jacobus  niet dat het gelovig gebed de lijder gezond maakt? Als ik dus bid en het gebeurt niet, moet ik mezelf toetsen. Maar ook de gave van onderscheiding en openbaring is nodig. Ik gaf dat van de week al aan, dat we op zoek moeten gaan naar de wortels. Is er sprake van een vloek? De medische wetenschap noemt het erfelijke ziekte, ik denk dat er een vloek uit de geslachten kan spelen. Wordt die verbroken dan is de legale grond weg. Soms kunnen zonden en of een leefwijze de oorzaak zijn. Als er dan geen bekering is, kan de ziekte terugkomen. Het is dan geen straf, maar oorzaak en gevolg. Maar we moeten hier wel voorzichtig en liefdevol mee omgaan. Als je tegen een zieke gaat zeggen dat het zijn eigen schuld is, dat hij ziek geworden is, heeft hij er ook nog een schuldgevoel bij. Dat kan nooit de bedoeling zijn! 

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat het Gods wil is, dat mensen genezen. Verderop in deze psalm lezen we dat God Zich over Zijn kinderen ontfermt, zoals een vader dat doet over zijn kinderen. Als ik, als kind, ziek was en op bed lag en mijn vader kwam thuis uit zijn werk, kwam hij altijd langs. ‘Hoe gaat het met mijn jongen? Gauw beter worden, hoor!’ En toen ik, 4 maanden oud, op sterven na dood was, omdat mijn maagje geen eten kon binnenhouden en ik alles wat ik van mijn moeder binnenkreeg met kracht er weer uitspuugde, nam mijn vader autoriteit en verantwoordelijkheid, toen de dokter zei dat men eigenlijk te lang gewacht had en ik te zwak was om geopereerd te worden. De operatie lukte en ik groeide als kool (dat is overigens niet gestopt 😉

Zo ontfermt Zich de Here over Zijn kinderen. Hij deed er al alles aan: door de striemen van Jezus zijn wij genezen, zegt Jesaja 53. M.a.w. er is al voor betaald. Er zijn mensen die moeite hebben met het claimen van hun genezing. Maar doe dat maar gerust, het is niet brutaal tegen God. Hij en Jezus hebben er voor betaald. We hebben er dus recht op. Er moet geleverd worden! Door wie? 

Ziekte komt niet van God, we lezen in Hand. 10:38 dat Jezus iedereen genas, die door de duivel overweldigd was. Genezing is dus niet aleen maar bidden of God het wil doen, het is het terugeisen van wat de dief ons ontstolen heeft. En hij moet leveren, want er is al voor betaald.

Deze psalm zegt het nog eens: zo ver het oosten van het westen verwijderd is, de horizontale balk, zover doet Hij onze overtredingen van ons. En zo hoog de hemel boven de aarde is, de verticale balk van het kruis, zo machtig is Zijn goedheid over wie Hem vrezen. En die goedheid kwam samen aan het kruis, waar Hij betaalde, niet alleen voor onze zonden, maar ook voor onze ziekten.

Daarom mogen we de HERE loven en niet één van Zijn weldaden vergeten en er naar uitzien, dat Hij er nog meer gaat doen! Ik verwacht meer, want er ìs meer!

Een gedachte over “Genezing

  1. CITAAT UIT JOUW ONDERWIJS: Maar doe dat maar gerust, het is niet brutaal tegen God. Hij en Jezus hebben er voor betaald. We hebben er dus recht op. (EINDE CITAAT) Lieve Broeder Arie…het is zelfs zo dat Jezus en de Vader met groot verlangen uitzien naar kansen om ons , dus ook lichamel;ijk te genezen. Daarvoor heeft Hij betaald. En wij hebben er genade-recht op omdat Jezus er recht op heeft dat wij genezen. want Hij zal er door verhoogd worden. Nog een CITAAT: Genezing is dus niet aleen maar bidden of God het wil doen, het is het terugeisen van wat de dief ons ontstolen heeft. (Jesaja 42 vers 22 ter bevestiging dat we idd. terug moeten eisen.)

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.