Pinkstervuur 2017

Leave a comment Standard

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. — Handelingen 2:1-4

http://dawo.nl/?p=5182

Lezen: Hand. 2:1-13

Heb je het ook gelezen? Er zijn mensen, theologen zelfs, die aanraden om de tweede pinksterdag in te ruilen voor het Suikerfeest. Buiten het feit dat het weer een bewijs is hoezeer mijn zijn best doet om een knieval te doen voor de islam, is het ook een teken dat men dus niet zoveel heeft met het Pinksterfeest. En dat is zo ontzettend jammer. Want zonder de Heilige Geest verwordt het christendom tot een religie, zoals zovele anderen. Maar met de Heilige Geest wordt het een relatie, die bestaat uit kracht, liefde, bezonnenheid. Die ons doet bewegen in het bovennatuurlijke. Hoe jammer is het dat anno 2017 eigenlijk niet zoveel mensen, christenen, hebben met de Heilige Geest. Terwijl Hij Degene is, Die in je wil wonen, je wil helpen om heilig te leven en je wil doorstromen met Zijn kracht en je wil toerusten met bijzondere gaven om de Grote Opdracht te volvoeren. Gelukkig zien we ook andere signalen. 60.000 mensen op Opwekking. De There is more conferentie in de PKN, New Wine etc,

Een van de tekenen dat de 120 de Heilige Geest hadden ontvangen waren de tongen als van vuur. En dat is wat de kerk nodig heeft: het vuur van God. Johannes de Doper profeteerde het al: Hij is Degene, Die U zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dat vuur hebben we zo nodig om in vuur en vlam te staan voor Jezus en Zijn liefde aan de wereld te laten zien. Zonder dat vuur worden we lauwe christenen, en daar gaat de Heer van over Zijn nek, die spuugt Hij uit. Openb. 3:16

Sta je nog niet (genoeg) in vuur en vlam voor Hem? Zoek vandaag een dienst op waar ze je uitnodigen om de doop in de Heilige Geest te ontvangen, of om opnieuw aangestoken te worden. Het is voor iedereen zo nodig. Ik wens je een vurig Pinksterfeest toe!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.