De doper in de Heilige Geest

Leave a comment Standard

En hij predikte en zei: Na mij komt Hij Die sterker is dan ik, bij Wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van Zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest. — Marcus 1:7-8

http://dawo.nl/?p=5183

Lezen: Markus 1:1-8

Ik meen het wel eens vaker gezegd te hebben, Markus houdt van kort en bondig. Hij schreef dan ook het kortste evangelie. Voor velen beschouwd als het eerste wat geschreven is en waar Mattheus en Lukas uit geput hebben. Hij begint zijn verhaal dan ook niet met Kerst maar meteen bij de bediening van Johannes de Doper. Jezus en Hij moeten van dezelfde leeftijd zijn geweest, want toen Maria haar tante Elisabeth ging vertellen wat de engel tegen haar gezegd had, en zij dus waarschijnlijk al zwanger was van de Here Jezus, sprong Johannes al op in de schoot van zijn moeder. Een al vroeg profetisch kind dus. Nu doopt hij mensen bij de Jordaan en zal straks ook de Zijn Neef gaan dopen. Maar hij kondig Hem aan als Degene, die meer is dan hij. Want hij doopt in water en Jezus zal de Doper zijn met de Heilige Geest. Mattheus en Lukas hebben daar de toevoeging bij: en met vuur.

Eerst maar eens dit. Je zult wellicht opgemerkt hebben dat ik niet schrijf met, zoals het vertaald is, maar in. Het Griekse woordje kan met beiden worden vertaald. Alleen doop je niet met, maar je doopt iets in. De vertalers zijn uitgegaan van de kinderdoop, waar eigenlijk het enig wat gedoopt, ondergedompeld wordt, de hand van de dominee is…. onderdompelen is er helemaal in gaan en ondergedompeld worden, zoals het joods ritueel ook was. Een beeld van reiniging.

Dan de doop in de Heilige Geest. Na onze redding, de keuze die je gemaakt hebt om de Here Jezus aan te nemen (Joh. 1:12) is het belangrijk om je zo snel mogelijk te laten dopen (lees: onderdompelen) In Math. 26 lezen we in de Grote Opdracht dat we discipel en moeten maken door hen te dopen.(weer niet correct vertaald)  Dopen is dus de eerste daad van discipelschap. Het feit dat veel mensen na de keuze die ze gemaakt hebben niet altijd discipelen worden, ligt er misschien wel aan dat we te lang wachten met dopen. Je oude ik wordt dan met Christus begraven en opgewekt, bij het omhoog komen uit het water, in een nieuw leven. Het is dus meer dan een ritueel, het is broodnodig! Daarna hebben we het nodig om, wat velen de tweede zegen zijn gaan noemen, te ontvangen. Het is het patroon van de Here Jezus, maar ook hoe Petrus het uitlegt in zijn pinksterpreek. Bekeren, dopen in water, dopen in de Geest. Ook Die hebben we nodig. Misschien ben je gisteren wel ergens naar voren geweest om voor het eerst of opnieuw voor je laten bidden. Ook ik heb dat gedaan en het was geweldig! Om weer verfrist en opgeladen, vol vuur, te worden. Misschien voelde je iets, of niets, misschien had je, net als de 120, het gevoel of je dronken was, of viel je ‘in de Geest’ of sprak je voor het eerst in tongen. Allemaal mooi en geweldig, maar we mogen ook weten, dat, ook als we niets aan de buitenkant merken, het gaat om de binnenkant. En hoe het zich in ons leven zal uitwerken. Want het gaat om de vrucht en niet om de manifestaties! In geloof mag je weten, dat als je dorstig bent en vraagt om de Geest, Hij, de Here Jezus, je Die zal geven. Want Hij is de Doper met de Heilige Geest!

Mensen zul je gaan merken dat je veranderd bent, je krijgt meer behoefte om te bidden en Bijbel te lezen, je snapt ook meer èn je zult vrijmoediger zijn om te getuigen. Sommige kerkgenootschappen zeggen dat je de Heilige Geest ontvangt als je tot geloof komt, maar ik zie kerken zonder (de) kracht. De Here Jezus gaf Zijn discipelen duidelijk instructies om Jeruzalem niet te verlaten totdat ze de ‘belofte van de Vader’ ontvangen hadden. Zijn wij meer?

Heb je het verlangen om met Kracht van Omhoog bekrachtigd te worden en heb je het gisteren gemist? Geen nood, overal om je heen zijn Geestvervulde christenen, die graag voor je willen bidden. Niet uitstellen, doen, we hebben het allemaal nodig!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.