Winst en schade 

Comments 2 Standard

Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word. — Filippenzen 3:7-9http://dawo.nl/?p=5184

Lezen: Fil. 3:1-16

Wat we vinden in de Romeinen en de Galaten brief, komen we ook hier weer tegen. De waarschuwing om verre te blijven van mensen die wet en genade willen vermengen. En het gaat vaak zo subtiel, dat je het soms nauwelijks opmerkt. Ik denk aan de doop. Er zijn mensen die willen dat iemand na zijn bekering direct wordt gedoopt. Nu denk ik ook dat je er niet teveel tijd tussen moet laten, dat heb je gisteren kunnen lezen, maar het moet geen must worden. Ook leggen ze een zwaar accent op discipelschap, en natuurlijk moeten we pas bekeerden discipelen, maar je komt niet in de hemel omdat je een gedoopte en goede discipel bent. Je wordt een kind van God, omdat je Hem hebt uitgenodigd je leven binnen te komen. Van daaruit gaat Hij werken. Bij de één direct, verlost van de drugs op hetzelfde moment, terwijl de ander zijn leven nog doorleeft en worstelt met van alles en nog wat. Maar Jezus leert ons dat het zuurdesem van het koninkrijk het gehele deeg doorzuurt. Bij de een wat sneller dan bij de ander, maar er komt een moment dat het zichtbaar zal zijn. Trouwens hoeveel mensen uit je kerk of gemeente ken jij, die echt een discipel zijn, die de dingen doen die Jezus deed?

Paulus waarschuwt tegen die vermenging. Alleen door genade ben ik wat ik ben. Al het andere, zijn afkomst, zijn opleiding, alles waar je maar trots op kunt zijn, ziet hij als drek. Want het gaat er om dat we geloven in de Here Jezus en wandelen in de kracht van Zijn opstanding. Laten we waakzaam zijn. We worden gered uit genade, door geloof alleen. Daarna gaat de Heilige Geest in ons werken en het verlangen geven. Dat hangt ook weer af van de mate waarin jezelf afstand wil nemen van je oude leven en je je open stelt voor hem. En hoe meer je Hem kent en met Hem, de Heilige Geest, wandelt, hoe meer je op Jezus gaat lijken en de dingen gaat doen die Hij deed! De winst zit hem niet in hoe goed jij bent, zelfs niet in christelijke dingen, de winst zit hem, dat we alleen ons leven maar hoeven te verliezen en dan de grootste winst krijgen die maar haalbaar is. Daar kan de AEX niet tegenop!

2 gedachtes over “Winst en schade 

  1. Pingback: Winst en schade |

  2. Nadat ik tot geloof in Jezus kwam heeft de H.Geest zelf mij verteld dat ik me moest laten dopen. Ik stond de was op te hangen en ineens hoorde ik een duidelijke stem zeggen:”Marion laat je dopen nu het nog kan”. Ik had nog nooit gehoord van de volwassen doop. Ik ben op de knieen gevallen en God feloofd en gedankt. Toen ik opstond leek ik wel dronken en moest me vasthouden dat ik niet viel. Ik heb toen de voorganger van de gemeente waar ik pas was gebeld en gevraagd of er een volwassen doop bestond. Een paar maanden later werd ik gedoopt na onderwezen te zijn. Mijn doop was, een jaar na mijn bekering, op op 28 juni 1987.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.