Verboden te blussen

Leave a comment Standard

Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. — 1 Tessalonicenzen 5:19-22http://dawo.nl/?p=5186

Lezen: 1 Thes. 5:12-22

Een van de verschijningsvormen, waarmee de Heilige Geest Zich manifesteerde met Pinksteren was vuur. Tongen als van vuur op de hoofden van de 120 aanwezigen. Ook de profetie van Johannes de Doper was dat Jezus zou dopen met de Heilige Geest en met vuur. Nu heeft vuur verschillende eigenschappen. Een daarvan is dat het brandstof nodig heeft om te kunnen branden. Een beproefde manier van blussen bij een bosbrand is een ander deel op te offeren en gecontroleerd uit te laten branden, zodat wanneer de bosbrand daar komt, er geen brandstof meer is en het vuur dooft. 

Je zou haast zeggen dat de Heilige Geest, Die net als de Vader en de Zoon, God is, toch niet gestopt kan worden? Blijkbaar wel… Hij is en blijft een gentleman en als je Hem uitnodigt komt Hij, maar als je het Vuur geen brandstof geeft,  gaat het uit. Wat is die brandstof dan? Een toegewijd leven, een relatie met de Heilige Geest en een wandelen in de kracht van God. Want Hij is gekomen om ons alle geestelijke gaven te geven om die ook te benutten, om Gods Koninkrijk uit te breiden. Als we dat niet doen, dan heeft het vuur geen zin! Het zal dan ook uitdoven. Of andere dingen waar we vurig over zijn, Die ons meer in beslag nemen dan Gods prioriteit. Als het Vuur dan komt, vindt het geen brandstof meer en dooft het uit. Dat zie je ook in de volgende verzen: de profetieën, de gave van profetie, maar eigenlijk alle geestelijke gaven, mogen we niet verachten, minachten. We moeten er ook iets mee doen! Sommigen verzamelen profetieën, maar wat doen we ermee? Alles wat er geprofeteerd wordt moet getoetst worden. Deze tekst wordt vaak misbruikt, alsof we alles moeten doen en kijken wat goed is. Nee, de context is het werk van de Heilige Geest. Dat moeten we toetsen. Gebeurt, wat er gebeurt, tot eer van de Naam van Jezus? Wordt Hij verhoogd? Wordt Hij geëerd? Wordt de Blijde Boodschap verteld? Als dat zo is, geniet er dan van en laat je vollopen met de Heilige Geest. Maar als er manipulatie is, is dat toverij en moet dat verbroken worden! Daarom moeten we ons ook onthouden van alle vorm van kwaad. Let er op dat de duivel zich voor kan doen als een engel van het licht. Maar dat Hij er niet tegen kan, als mensen gaan wandelen in hun bestemming. Maar niemand kan zeggen: Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest! De teksten kunnen ook worden misbruikt om het werk van de Heilige Geest te doven….. Opwekkingen zijn gestopt omdat de religieuze geest, die altijd de Heilige Geest weerstaat, al die uitingen van gekreun, geschud, vallen etc. maar niets vond…. en het vuur werd geblust…..

Laten we ons daar verre van houden. En erop letten steeds , iedere dag weer om de Heilige Geest te vragen waar Hij ons in kan zetten, zodat het vuur zich, als een lopend vuurtje, verspreid!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.