Leave a comment Standard

Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. — Klaagliederen 3:24http://dawo.nl/?p=5203

Lezen: Klaagliederen 3:24-29

Klaagliederen, de Blues uit de Bijbel. En terecht, het volk is in ballingschap weggevoerd, de straf op de steeds maar weer aanhoudende en terugkerende afgoderij. God is het zat en de straf, die eeuwen van tevoren al was aangekondigd, wordt dan nu toch uitgevoerd. De profeet Jeremia, die al die tijd tevergeefs had gewaarschuwd kan niets anders dan een klaaglied aanheffen. Een somber boek dus, waar dan ook niet veel uit gepreekt wordt. Jeremia mag de eer te beurt vallen dat in ons taal zijn naam tot werkwoord is geworden, synoniem aan zeuren en klagen: jeremiëren. 

Hoofdstuk 3 is eigenlijk het kantelpunt in het boek. Telkens beginnen drie verzen met dezelfde letter in het Hebreeuws, dat heet een acrostichon. We komen dat ook wel in de Psalmen tegen. Je ziet dan de letter schuingedrukt afgebeeld. En de tekst van vandaag is temidden van dit geklaag wel een juweeltje.

Mijn (erf)deel is JHWH. Dat woord wordt o.a. gebruikt bij de verdeling van het land in Jozua. De Levieten hadden geen land, voor hen werd gezorgd door de andere 12 stammen, 10 naar de Zonen van Jacob en de stam Jozef gesplitst in Efraim en Manasse. Hier zie je waar het principe van de tienden over gaat. Met zijn twaalven kun je een dertiende vrijzetten voor de dienst des Heren. Als we dat vandaag de dag nog zouden doen, en het niet spenderen aan dure gebouwen, zouden veel meer mensen fulltime voor de Heer kunnen werken. Ik houd me aanbevolen! 😉 Maar dat even terzijde. 

Van Levi wordt gezegd, dat de HERE hun (erf)deel is (Num. 18:20) In het kader van de wegvoering van het volk naar Babel is dat dan weer een geweldige gedachte. Niemand heeft meer land, alles is weg, wat dan overblijft is de HERE alleen. Dat is toch eigenlijk geweldig, daarmee wordt feitelijk gezegd, dat, als we alles zij kwijtgeraakt, we alleen de HERE en Zijn beloften nog hebben. Daarom is er, in de bangste en zwartste dagen (en nachten) nog altijd hoop. Al ga je door een nog zo’n duister dal, de HERE is ons deel, Hij is er altijd bij, zoals Zijn Naam zegt: Ik zal er zijn. Niets en niemand kan dat afpakken. Als er dus niets meer over blijft is Hij de Enige waar we onze hoop op kunnen bouwen. We hebben dan ook die keus: doe je dat, of doe je dat niet? Maar zelfs als je dat doet, blijft Hij bij je. Ik weet dat ik, op een donker moment in mijn leven zei: ‘Tabe God, ik groet Je, voor mij hoeft het niet meer’ Maar ondanks dat bleeft Hij bij me en zette mijn leven weer op de rails.

Als God onze erfdeel is, alles wat we nog hebben, dan hebben we alles wat we nodig hebben. Want Hij is trouw en zorgt ervoor dat Zijn beloften aan ons waar gemaakt worden. Zelfs in de zwartste nacht, als Hij het enige Licht is wat we hebben, dan hebben we alles. laat je dat vallen, dan heb je niets meer. Hou vol, Hou vast, blijf hopen, want de HERE is ons deel. En dan hebben we de God, Die voorziet, JHWH Jireh, aan onze kant! Dan ontbreekt het je aan niets!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.