Het beste nieuws ooit

Comment 1 Standard

Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. — Handelingen 13:38-39http://dawo.nl/?p=5205

Lezen: Handelingen 13:16-42

Paulus is in Antiochie en hem wordt gevraagd of hij toevallig een woord van bemoediging heeft. Dat was de gewoonte in de synagoge. Daar stond men open voor vreemdelingen, hoe anders is het tegenwoordig. Je wordt vaak met argusogen bekeken of je wel bij het clubje hoort en wee je gebeente als je ook maar iets af wijkt, je komt niet aan de bak. Maar ja, als je Paulus het woord geeft, dan komt het evangelie eruit. Ik herken dat…  In vogelvlucht vertelt hij het Oude Testament en dat loopt uit op het evangelie. Hij staat hier dus voor de Joden in de synagoge. Opmerkelijk is dan dat de heidenen er bij hun op aandringen om dezelfde woorden tot hen te prediken. Paulus heeft misschien wel met zo’n volume gesproken dat ze het buiten hebben gehoord?

Wat Paulus hier vertelt staat wars op wat het Judaisme leert, namelijk dat je alleen behouden kunt worden door het houden van de wet, van alle regels die God heeft ingesteld en die voor de Joden nog niet genoeg waren en ze er nog tig bij hebben verzonnen. Ook tegenwoordig kom je dat steeds weer tegen, dat mensen er allerlei regeltjes etc. bij gaan verzinnen…Pas daar voor op!

Paulus predikt dat we alleen door het geloof in de Here Jezus Christus gerechtvaardigd kunnen worden. Gerechtvaardig wil zeggen, dat we in Gods ogen niets meer verkeerd doen en hebben gedaan. Dat al onze zonden zijn afgewassen, schoongewassen door het kostbare bloed van Hem, Die aan het kruis uitgeroepen heeft: ‘Het is volbracht!’ Alleen door het vergoten bloed en het volbrachte werk. En niets daar aan toegevoegd! Ik benadruk het nog maar eens. Alleen door geloof. En dat betekent dat je dat accepteert, Hem vergeving vraagt van alles wat je verkeerd hebt gedaan en Hem uitnodigt in je hart. Dat is ook de boodschap waar we a.s. Zaterdag de straat mee opgaan: alleen door genade, door geloof. De wet verklaart je schuldig, maar het bloed verklaart je onschuldig. Dat is toch het beste nieuws wat we kunnen vertellen?! Want zo lief had God jou en mij, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft (meer is niet nodig) niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.

Heb je die keus nog nooit gemaakt? Doe het vandaag, stel het niet uit. Ga naar www.gratisgeschenk.ga en doe het.

Popel je om die boodschap uit te dragen, maar je weet niet hoe? Kom dan a.s. Zaterdag naar Rotterdam naar onze kiXtart Krachtevangelisatie (www.krachtevangelistie.ga) Want deze boodschap moet gehoord worden. Die mag je niet onder de korenmaat, of binnen de 4 muren van de kerk houden, die moet daarheen waar het voor bedoeld was: de straat op. Zodat ook de ‘heidenen’ het zullen horen en zeggen: vertel het tegen ons! Doe je mee?

Een gedachte over “Het beste nieuws ooit

  1. Het probleem bij het automatisme van de al-vergeving is de aanname: ongeacht wat de gevolgen zijn voor de rest van de wereld van onze halsstarrigheid ‘alleen maar onze eigen wil te doen’ en zo Gods koninkrijk met niemand buiten ons postcodegebied te willen delen (oké, oké: het in stand houden van de misleiding door de Islamitische wetten, geeft ons een giftenaftrek mogelijkheid voor de Christenen die de pech hebben met een meerderheid van Moslims om zich heen van doen te hebben). God vergeeft ons dat dagelijks en met graagte: Dat is nu Zijn bestaansrecht?
    Deze vorm van genade- via een tunnelvisie met oogkleppen op – negeert tal van teksten over Oordelen Gods over Farizeeërs en Schriftgeleerden die bezwaar hebben dat ‘het gewone ongeletterde volk’ ook tot bekering komt. Deze dwaasheid van redeneren komt voor in kerken waarin men het voorlezen van de 10 Geboden heeft afgeschaft en daarnaast het enige Bijbelboek van de Hand van de HEER Jezus Christus (Openbaringen) stelselmatig en bewust niet integraal doorleest of in de kerk laat bepreken.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.