Meer Geest in de gemeente

Leave a comment Standard

Want God is geen God van wanorde, maar van vrede. — 1 Korintiers 14:33http://dawo.nl/?p=5206

Lezen: 1 Korintiers 14:26-40

Wat we hier in dit stukje lezen is in feite de blauwdruk van hoe een eredienst eruit zou moeten zien, met ruimte voor een boodschap in  tongentaal (mits uitgelegd) en profetie. Het ‘een ieder heeft iets’ principe, waarbij de gemeente niet passief een uurtje bij elkaar is, maar actief in de dienst betrokken wordt. Maar blijkbaar was het in Corinthe nogal een chaos. We zagen dat al bij het avondmaal, waarbij de rijken al begonnen te schranzen en zich vol aten en dronken, terwijl de armen nog aan het werk waren en de hond in de pot vonden. In vroeger tijden hield men een agape-maaltijd, een liefdesmaal, en koppelde men de viering van het Avodmaal daaraan vast.

Maar ook tijdens de dienst was het een show geworden van wie er nu het geestelijks was. Blijkbaar vond men tongentaal supergeestelijk en werd dat het meest geuit. Nu is het bezit van de gaven geen graadmeter voor je geestelijke groei. Ze kunnen je erbij helpen, zoals we lezen dat wie in een tong bidt, zichzelf opbouwt. Wie van jullie heeft dat niet nodig? Maar in de dienst zijn we er voor elkaar, en horen we het met elkaar te doen. En het mag best wel eens heerlijk door elkaar lopen, als de Geest valt en mensen worden aangeraakt. Ik zou dat wel veel vaker in de dienst(en) willen zien. Maar om te voorkomen dat juist altijd dezelfde mensen aan het woord zijn, geeft Paulus deze regels. En zegt daar dus bij dat God niet een God van wanorde is, maar van vrede. Dus niet van orde, wat je zou verwachten, maar van Vrede. Een van Zijn Namen is dan ook: JHWH Shalom, de HERE is onze vrede. En vrede, heb ik al eens eerder gezegd, is niet de afwezigheid van oorlog, in dit geval van wanorde, maar de aanwezigheid van God. In Zijn aanwezigheid is volheid van vreugd zegt de Psalm. Dus dan kan er gelachen en gedanst, in tongen gebeden en gezongen en geprofeteerd worden en kan iedereen de ruimte krijgen. Ook om zich in de geestelijk gaven te ontwikkelen. Nog even over tongen: als er iemand een boodschap in tongen heeft, moet die worden uitgelegd, vertolkt. Maar in je aanbidding en voorbede, mag je dat gewoon doen, dan is het direct tot God. Weet ook dat de Heilige Geest nooit boven jouw wil zal uitgaan. Daarom staat er ook dat de geesten van de profeten aan de profeten zijn onderworpen. Als wij ons beschikbaar opstellen, dan komt Hij en werkt door ons heen. Let daar goed op. Manifestaties zijn goed, mits ten dienste van de Heer, niet om de aandacht naar je toe te trekken. Alle aandacht moet gaan naar de Vader, via de Zoon, door de Geest.

Als onze diensten er weer eens zo uit gaan zien, zoals blijkbaar in de andere gemeenten destijds,  waar Paulus aan refereert, dan worden die diensten niet meer saai en kijkt niemand meer op zijn klokje hoe laat het is. Meer van Gods Geest in de gemeente, dat wordt een heftige boel, laat maar komen, Heer!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.