Tempel

De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. — Handelingen 17:24http://dawo.nl/?p=5220 Lezen: Handelingen 17:19-34 We bevinden ons midden in de preek van Paulus in Athene. Een preek waarin hij wijze … Meer lezen over Tempel