Leave a comment Standard

Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.Romeinen 4:3-5
http://dawo.nl/?p=5273

Lezen: Romeinen 4:1-13

Telkens kom je het weer tegen, en ik heb er ook al veel over geschreven, de tegenstelling tussen wet en genade. We worden gered uit genade, maar dat zal blijken uit onze werken. Zo zegt Paulus het hier ook. We hoeven geen enkele wet te houden, ook geen Joodse rituelen en feesten of de sjabbat om behouden te worden. Wie dat vertelt is een dwaalleraar. We worden enkel en alleen behouden uit genade, door geloof. En dat geloof is dat je God vertrouwt, dat je je aan Hem toevertrouwt voor tijd en eeuwigheid en je je leven aan Hem gegeven hebt. Daar hoef je niets voor te doen, dan alleen dat gratis geschenk te ontvangen. Op dat moment ben je gered en een kind van God (Joh.1:12) Wie op dat moment zou sterven gaat linea recta naar de hemel. Want als we de hemel konden verdienen door goede werken te doen (ja, daar hoort de doop ook bij_) dan is het geen genade meer. Genade is, dat je schuldig bent voor God, maar dat Hij je vrijspreekt, niet om wat jij hebt gedaan, maar op grond van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Het 'Het is volbracht' betekent: het is betaald, en wel door Hem, ondertekend met Zijn eigen bloed!
Maar vanuit die redding en het feit dat de Heilige Geest nu in je hart woont, ga je veranderen, en zelfs dat is genade, want het gebeurt van binnenuit. Ook hierin is eigen roem verderfelijk. Wel moeten we de Heilige Geest ruimte geven en de gelegenheid om het te doen. Soms is dan bevrijding nodig om verder te groeien en de doop in water en in de Heilige Geest. Dan ga je Gods geboden houden, omdat je van Hem houdt. Dat is de juiste volgorde, de route. Loop je die anders, dan kom je ergens anders uit.
Op het moment dat wij mensen wetten en regels op gaan leggen, leggen we hen weer een juk op en dat is verboden. Mijn last is licht en mijn juk is zacht, zegt de Here Jezus, m.a.w. Het kost je nauwelijks moeite.
Abraham geloofde God en vanuit dat geloof was hij bereid zijn zoon te offeren, wetende dat God zou voorzien. Dat soort geloof is er voor een ieder van ons. Je hoeft er alleen maar om te vragen! En vanuit dat geloof zijn wij kinderen van Abraham en erfgenamen van de zegen van Abraham, Jood of Griek (niet Jood) we zijn allemaal een

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.