Eensgezind op weg

Leave a comment Standard

Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. — 2 Korintiers 13:11

http://dawo.nl/?p=5276

Lezen: 2 Korintiers 13:1-13

Paulus is aan het einde gekomen van zijn tweede brief aan de Korinthiers. Hij waarschuwt hen nog dat hij orde op zaken zal stellen wanneer hij weer bij hen komt. Maar eindigt dan toch weer met een bemoedigend woord. Paulus hield duidelijk niet van een 'sugarcoated preaching' Hij noemde de dingen bij naam en legde de vinger op de zere plek. Daar waar zonde is moet deze niet goedgepraat worden, maar dient er bekering te zijn. Daarom ook het laat u: een passieve activiteit. Je zult het moeten laten gebeuren, dat je terechtgewezen wordt. Maar vooraleerst moet er blijdschap zijn, blijdschap over onze redding, over het nieuwe leven wat we hebben in God. Zonder die blijdschap is de gemeente geen afspiegeling van het Koninkrijk van God, waar dat juist een van de kenmerken is (Rom.14:7)
We moeten ons ook laten aansporen, toerusten in het Grieks, om goede discipelen te zijn en eensgezind en in vrede leven. Dat is ook vandaag nog een groot probleem in de kerk(en). Korinthe kende drie partijen, wij hebben ik weet niet hoeveel kerken, denominaties, stromingen en wat dies meer zij, die ook nog eens onze verschillen, ten overstaan van iedereen, uitvechten op Facebook. Wat een geweldig visitekaartje, maar niet heus. Die is voor vallen in de Geest, die weer pertinent tegen, die spreekt een half uur per dag in tongen en weer een ander denkt dat het duivels is. Lieve mensen, stop met discussiëren, het leidt tot de dood en wie er lacht? De tegenstander. Hij heeft beter naar de woorden van de Here Jezus geluisterd, dat een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld geen stand kan houden, dan wij, Zijn discipelen!
Staak de strijd om je gelijk en zoek niet de verschillen, maar de overeenkomsten. Iedereen, die belijdt dat Jezus Christus Heer is, doet dat door de Heilige Geest zegt 1 Kor. 12:3, en iedereen die weet dat men alleen door genade en het offer van Jezus gered is is mijn broer of zus. En we hebben met elkaar 1 missie: de wereld bekend maken dat er redding is door slechts 1 persoon: de Here Jezus Christus. Als we ons daar op gaan focussen valt al het andere in het niet, want het is een megaklus, met de hoogste prioriteit. Als we daar eensgezind mee bezig gaan, gaat de gemeente veranderen, gaan wij veranderen, zal Gods liefde en vrede met ons zijn. Bekeer de wereld, begin bij jezelf, is misschien wel een aardige slogan in dit kader 🙂 Laten we daarom, toegerust en in blij, eensgezind op weg gaan, tot eer van God de Vader!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.