Barmhartigheid

Leave a comment Standard

Want wij werpen onze smeekbeden niet voor U neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van Uw grote barmhartigheid. — Daniel 9:18

http://dawo.nl/?p=5287

Lezen: Daniel 9:1-19

Wat heb ik met de zonden van mijn voorouders te maken? Daar kan ik toch niets aan doen? Er zijn medegelovigen die niet (meer) in een generatievloek geloven. Iedere vloek is aan het kruis verbroken en een ieder is zelf verantwoordelijk voor zijn zonden, zegt men dan. En dat is ten dele waar. Maar kijk eens om je heen, of misschien in je eigen leven. Je ziet patronen van problemen en ziekten die generaties lang doorwoekeren. Totdat iemand ze stopt, door de zonden, ook van het voorgeslacht te belijden en de vloek te verbreken. Het is een belangrijke stap in onze bevrijdingsbediening. Wij luisteren naar de Heilige Geest, die ons de zonden en vloeken doorgeeft van 10 generaties terug. De persoon in kwestie kent die niet en wij nog minder. Ze worden opgeschreven en later aan de confident getoond. Die mag dan omcirkelen wat in de familie voorkomt en onderstrepen wat in het eigen leven herkenbaar is. Telkens weer zijn ook wij weer verbaasd hoe zuiver en accuraat de Heilige Geest dingen via ons openbaart.
Ook Daniël doet in dit gebed schuldbelijdenis van de zonden van zijn voorgeslacht. Juist omdat we dingen niet verdienen,maar vanwege Gods barmhartigheid kunnen en mogen we dit doen. Satan doet er alles aan en gebruikt ook van alles om onze groei te beperken en om ons te pesten. Hij is gekomen om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan, maar Jezus is gekomen opdat we leven hebben in overvloed (Joh. 10:10) Het belijden van zonden, ook van de voorouders, kan de legale grond die de duivel heeft om ons te kwellen wegnemen, waardoor Gods zegen kan gaan stromen.
In onze training ver Genezing en Bevrijding: http://www.dewerkendoendieJezusdeed.tk gaan we daar dieper op in en oefenen we dat ook met elkaar. Op dit moment is er geen gepland, maar heb je een groep mensen, die daar belangstelling voor heeft, kunnen we kijken wat we kunnen doen.

God is barmhartig,maar ook rechtvaardig, daarom moest er iemand boeten voor de zonden van de wereld en dat was Jezus, Zijn eniggeboren Zoon. Dankzij Zijn offer aan het kruis ligt de weg tot Gods zegen open. Alleen maar een paar obstakels opruimen en de zegen gaat stromen, als een frisse, vruchtbare rivier. Wie daar zijn bomen plant, zal vrucht dragen op Zijn tijd.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.