JHWH Zebaoth

Leave a comment Standard

Want Ik ben de HEERE, uw God, Die de zee opzweept, zodat zijn golven bruisen, HEERE van de legermachten is Zijn Naam. Ik leg Mijn woorden in uw mond, en bedek u onder de schaduw van Mijn hand, om de hemel te planten en de aarde te grondvesten, om te zeggen tegen Sion: U bent Mijn volk. — Jesaja 51:15-16

http://dawo.nl/?p=5296

Lezen: Jesaja 51:12-16

We hebben niet zomaar een godje, nee we hebben te maken met, zoals het in de NBG staat: de HERE der heerscharen, JHWH Zebaoth, de God van de hemelse legermachten. Tienduizend x tienduizend en nog meer engelen staan Hem ter beschikking, om ons bij te staan. Hij zweept de zee op, zodat zijn golven bruisen, een beeld van de Heilige Geest. Als die in je leven komt zet Hij alles op zijn kop, blaast Hij alles schoon en vult je met Zijn kracht. Hij is het die ons de woorden in de mond legt, als we willen spreken, als we geroepen zijn door Hem om Zijn Woord te spreken. Ik mag dat herhaaldelijk ervaren, ook als ik spreek. Dat woorden dan mensen raken in omstandigheden waar ik niets van afweet, maar Hij des te meer!. We mogen leven onder de schaduw van Zijn hand, die hand, die de aarde schiep. In zes dagen, ja dat geloof ik nog steeds!

We hebben een Almachtige God, de die hemel en de aarde gemaakt heeft, Die trouwe houdt en eeuwig leeft en niet laat varen wat Zijn hand is begonnen te doen.

Dat is een troost en bemoediging als je het moeilijk hebt vandaag. Roep de hulp in van de almachtige, beroep je op de Heilige Geest die in je woont en laat niet je omstandigheden over jou heersen, maar heers over je omstandigheden . Want we zijn geroepen om te regeren. Engelenscharen staan ons ter beschikking, het Woord van God in onze mond, de Heilige Geest in ons binnenste met een boodschap die er niet om liegt: Sion is Gods volK en iedereen die gelooft is daarin ingelijfd. (Ps.87) De HERE de heerscharen gaat dat, via ons, allemaal regelen. Bouw Uw koninkrijk in ons, door ons, in Jezus Naam!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.