Laatst der dagen

Comment 1 Standard

Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. — Hebreeen 1:1-2

http://dawo.nl/?p=5326

Lezen: Hebreeen 1:1-14

Eindtijd. Je wordt er mee overladen deze dagen. Er zijn mensen die denken dat op 23 september de Here Jezus zal terugkeren en de opname zal plaats vinden, vanwege een komeet en tekenen aan de hemel, die met Openbaring 12 te maken hebben. Veel van deze dingen lijken mensen angstig te maken. Wat als? Maar in het verleden zijn er al vaker data bekend gemaakt waarop het zou gebeuren, maar we zijn er nog steeds. ‘Ja, maar we leven in de eindtijd…’ hoor je dan, of geloof je daar niet in? Als hoe bedoelt dat de komst van de Here Jezus nabij is? Zeker. En kijk naar al die stormen, die achter elkaar aan komen en verwoesting en verderf zaaien, het hele alfabet raast voorbij. Sommigen noemen het een oordeel van God, anderen weer de aankondigen van Zijn komst.

De schrijver van de Hebreeën-brief, niemand weet wie dat is, definieert de eindtijd heel eenvoudig. Het laatst der dagen is bij hem; de tijd vanaf Jezus komst op aarde. Voor die tijd hadden we het Oude Testament: de profeten, die door middel van dromen, visioenen e.d. het volk Gods wil bekend maakten. Maar na de komst van Jezus is Gods wil helemaal duidelijk geworden: redding voor een ieder die gelooft. En vanaf de uitstorting van de Heilige Geest spreekt God tot ons allemaal, althans, zijn we in staat om Zijn stem te verstaan.

De Here Jezus was betrokken bij de Schepping, zoals de totale Drie-eenheid dat was. De Vader sprak, de Zoon, het Woord voerde het uit en de Heilige Geest coördineerde. Er staat ook laat Ons mensen maken, naar Ons beeld. En de Here Jezus is nu erfgenaam van alles, maar wij zij dat ook, mede-erfgenamen met Hem.

Als de Here Jezus Christus zeer spoedig terugkomt, dan hebben we nog een massa te doen: dan zijn er nog teveel die verloren zullen gaan. Ik heb wel eens horen zeggen, dat er op dit moment net zoveel mensen leven als er in het verleden hebben geleefd. En God stelt Zijn komst uit, omdat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat. Willen we dat Hij spoedig komt? Dan zullen we alle hands een dek moeten hebben, om de wereldevangelisatie gestalte te gaan geven, samen, met elkaar, te beginnen in je eigen Jeruzalem. ‘Maranatha, Here Jezus kom spoedig’ kan niet gezegd worden, zonder erop uit te trekken en Zijn komst te bereiden, met zielen te winnen die anders verloren gaan.

Of ik bang ben voor Zijn komst? Niet voor mezelf, maar voor hen, die Hem niet kennen wel…..

Een gedachte over “Laatst der dagen

  1. Pingback: Laatst der dagen |

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.