Zijn zoals Hij is

Leave a comment Standard

Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. — 1 Johannes 4:17

http://dawo.nl/?p=5326

Lezen: 1 Johannes 4:7-21

Zijn zoals Hij is, dat zou het doel moeten zijn van iedere gelovige, iedere discipel. Dat is namelijk de opdracht, de Grote Opdracht, die Hij Zijn discipelen gaf bij Zijn hemelvaart: Ga en maak discipelen. En een discipel is iemand die leert om te doen wat Zijn Meester deed. En wat deed Hij dan: Hij verkondigde de boodschap van de Liefde, de Zichzelf opofferende Liefde. Dat God de wereld zo lief had, dat hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat. Dat we elkaar lief moeten hebben, want daaruit zou blijken dat de Vader Hem gezonden had. Dat onze bewogenheid moet leiden tot het volbrengen van de opdracht: Genees de zieken, drijf demonen uit, verkondig het evangelie, red mensen van de eeuwige dood. Dat is onze opdracht, zo mogen we zijn. En om dat te kunnen heeft Hij ons Zijn Geest gegeven, wiens vrucht begint met….liefde. Liefde is het sleutelwoord, want zonder deze liefde wordt het koude religie en het angstig naleven van regels, does en don’t’s. Wie het evangelie zo mismaakt heeft, moet juist oppassen voor het oordeel!

En de volmaakte liefde, zegt vers 18, drijft de angst uit. De Vreze des Heren, heeft niets met angst te maken, maar met ontzag. Wie bang is voor God heeft niets begrepen van het offer van Jezus, want daar kwam al Gods toorn terecht, op Zijn geliefde Zoon. Als we geloven, ons hart aan Hem hebben gegeven, komt Hij in ons wonen en verandert ons van binnenuit, tot het beeld van Zijn Zoon, in karakter, de vrucht van de Geest en in daden, de gaven van de Geest om uiteindelijk anderen te bereiken en ook te brengen onder die schare die niemand tellen kan. Lijken op Jezus begint met Jezus liken👍🏻 , Hem liefhebben boven alles en je naaste als jezelf en hoe kun je die liefde nu nog meer gestalte geven dan die persoon tot Jezus, de Bron van de liefde te leiden??

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.