Leave a comment Standard

Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. — 2 Timoteus 2:22

http://dawo.nl/?p=5331

Lezen: 2 Timoteus 2:14-26

Timotheüs, de geestelijke zoon van Paulus, een nog jonge man, die een gemeente moet leiden, krijgt van hem een paar waardevolle tips. Tips die wij allemaal ter harte moeten nemen, omdat ze belangrijk zijn en ons leren te focussen op wat belangrijk is. Als je het hele stuk gelezen hebt, wat ik hoop, dan zie je dat Timotheüs wordt opgedragen zich niet in discussie te mensen. En er was toen nog niet eens Facebook! Strijdvragen leiden tot ondergang van de hoorders! Dus als je zo iets tegenkomt, niet in mengen! (Hoe moeilijk het ook is, ik weet er alles van). Nee, hij moet de begeerten van de jeugd ontvluchten. Wat zijn dat dan? Dat kan van alles zijn, seksuele onreinheid, maar ook gebrek aan zelfbeheersing en zelfs jeugdige overmoed! Wat hij moet doen is andere dingen najagen: gerechtigheid, geloof, liefde en vrede, samen met gelijkgestemden, die maar een verlangen hebben: de Here aanroepen vanuit een rein hart. Reinheid is in de bijbel een belangrijk iets, zelfs voorwerpen in de tempel moesten gereinigd worden, omdat onreinheid besmettelijk is. Melaatsheid, vanouds een beeld van de zonde moest kenbaar gemaakt worden door de lijder die dan: ‘Onrein, onrein!’ moest roepen. Het zal je maar overkomen, maar daarmee werd het besmettingsgevaar wel ingedamd. Zonde maakt een mens in principe onrein, dus ook niet-seksuele zonden. Maar wanneer we deze belijden zijn we weer schoon door Jezus Bloed. Maar het ontvluchten ervan betekent dat je het niet moet opzoeken, maar er juist van weg moet blijven. Natuurlijk helpt de Heilige Geest je, maar je moet het niet zoeken. De duivel probeert je te pakken op je zwakste punten en als je moe en uitgeput bent. Wanneer probeerde hij Jezus te verzoeken? Nadat Die 40 dagen had gevast en daardoor danig verzwakt was. Maar Jezus weerstond hem met het Zwaard van de Geest, het Woord.

Zoek het dus niet op, maar wees waakzaam.. en zoek gelijkgestemden om de Heer mee te aanbidden en Hem groot te maken. De beste manier om verleidingen te weerstaan is bidden en met twee of meer, heb je de Heer nog in je midden ook, sterke verleiding die je dan nog te pakken kan nemen!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.