Geraakt

Leave a comment Standard

En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond. — Marcus 6:56

http://dawo.nl/?p=5335

Lezen: Marcus 6:45-56

We lezen in dit evangelie van Markus, dat Jezus Zijn discipelen uitzond en dat ze kwamen in iedere stad, dorp en vlek, waar Hij komen zou. Daar fungeerden ze als herauten, die kwamen vertellen dat het Koninkrijk van God nabij gekomen was en ze demonstreerden dat door de zieken te genezen. Ze zullen ook verteld hebben dat Jezus Zelf eraan kwam. En als dat dan gebeurt, is er geloof bij de mensen. Waarschijnlijk hadden ze het verhaal van de (niet meer) bloedvoeiende vrouw uit hoofdstuk 5 gehoord, die ook alleen maar de kwast, de zoom van Zijn kleed aanraakte en na 12 jaar in eenzaamheid, vrees, armoede en verzwakking in 1 klap volkomen gezond werd.
Dus legde men de zieken op de markten en men smeekte of ze alleen maar die kwast van Zijn kleed aan mochten raakten, en allen die dat deden werden gezond. We weten niet of de Here Jezus ook hier de handen op legde, maar dit weten we wel: iedereen die Hem aanraakte werd genezen.
Wist je dat in de Septuagint, de vertaling van het Oude Testament in het Grieks, ooit door 70 Joodse geleerden gedaan, het woordje wat hier voor kwast is gebruikt hetzelfde is als dat van Vleugel in Maleachi 4:2: Onder Zijn vleugels zal genezing zijn…

Ook vandaag de dag tobben veel mensen met ziekte en zwakheid. Ga maar eens op een willekeurig dag naar het spreekuur van de dokter of de poli van het ziekenhuis. Bomvol. Ons ziektekostenstelsel is een hele bedrijfstak geworden, om over de Farmaceutische industrie maar te zwijgen….. Maar als Jezus gisteren en vandaag Dezelfde is, tot in eeuwigheid, waarom genezen mensen vandaag de dag niet?

Wel dat doen ze wel, maar dat is van twee belangrijke factoren afhankelijk. In de eerste plaats moet er geloof zijn, de mensen gingen niet voor niets aan de kant liggen om Hem aan te raken. Waarmee ik niet wil zeggen dat als iemand niet geneest, hij of zij geen of onvoldoende geloof zou hebben, dat vinden we nergens in de Schrift terug. Maar als er geloof is, strek je je naar Hem uit.

Maar het tweede is dat de Here Jezus in beweging was. Hij verplaatste Zich, d.w.z. Zijn lichaam verplaatse Zich en de zalving zat zelfs in Zijn jas. Als wij, die nu het Lichaam van de Here Jezus Zijn, net als Hij, vol van de Heilige Geest, niet in beweging gaan komen en gaan wandelen in kracht en autoriteit, gebeurt er niets! Pas als het Lichaam weer in beweging komt en de naar de mensen toegaat, i.p.v. te wachten tot ze naar ons toe komen, gaan we weer meer tekenen en wonderen en dus genezingen zien. Dat zien we op straat, ook volgende week zaterdag weer!

Daarom juich ik initiatieven, zoals de ‘There is More!’ Conferentie toe, mensen toerusten in het bewegen in de gaven van de Geest. Tot eer en glorie van de Naam van Jezus, maar ook tot heil, genezing en redding van de mens! Kom in beweging, Jij, door de kracht van de Heilige Geest in jou, kan het! Een aanraking van Jezus is genoeg. Ben je door Hem aangeraakt? Dan is dat om ook weer anderen te kunnen aanraken!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.