Belijdenis

Leave a comment Standard

Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. — Hebreeën 4:14-15

http://dawo.nl/?p=5351

Lezen: Hebreeen 4:14-16

De Here Jezus is ons in alles gelijk geworden. Hij legde al Zijn goddelijkheid af en kwam als mens naar deze aarde. Net als wij, geboren uit een vrouw. Alleen de bevruchting was anders. Hij werd verwekt doordat de Schaduw van de Allerhoogste over Maria kwam. Maar buiten dat was Hij een normaal mens. Ook Hij heeft verleidingen gekend, maar is nimmer bezweken. Op grond daarvan kunnen we altijd tot Hem komen, want Hij weet hoe moeilijk het in het leven kan zijn. We mogen altijd bij Hem komen. Onze Hogepriester is geen boze, warse mens, Die geen begrip heeft voor ons. Hij weet hoe lastig het allemaal kan zijn. Is dat niet geweldig? Dat is de belijdenis die we moeten vast houden, dat Jezus in alles aan ons gelijk geworden is, maar zonder zonde. Als Hij namelijk gezondigd had, had de dood hem niet hoeven loslaten, maar het graf kòn Hem niet gevangen houden, want het had daar geen recht toe!

Belijdenis, de betekenis is: hetzelfde zeggen (homologias) Het is van groot belang van wat wij zeggen, belijden. Belijden we het negatieve of het positieve? Je kunt dezelfde zonde blijven belijden, maar het Woord zegt, dat als we ze beleden hebben, God ze wegdoet (1Joh1:9) Als je er dan weer over begint denkt God: ‘waar heeft ie het over?’ De boze probeert ze weer altijd in je gedachten te brengen, maar ze zijn in de diepten er zee, weet je nog? Je kunt ook belijden dat je een zondaar bent en dat je dat je leven lang zult zijn, terwijl de Bijbel zegt, dat we kinderen van God zijn, rein en smetteloos in Zijn ogen, gewassen in het Bloed van het Lam. Dat je soms zondigt maakt je niet ineens meer geen kind van God. Als je het, door wedergeboorte, eenmaal geworden bent, word je nooit meer onterfd. Dat moeten we vasthouden en uitspreken. In wat voor omstandigheden we ons ook bevinden: ik ben Zijn geliefd kind, tot in eeuwigheid!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.