Vreemdelingen liefde

Leave a comment Standard

Want de HEERE, uw God, is de God der goden en de Heere der heren; die grote, machtige en ontzagwekkende God, Die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt, Die recht verschaft aan de wees en de weduwe, Die de vreemdeling liefheeft door hem brood en kleding te geven. — Deuteronomium 10:17-18

http://dawo.nl/?p=5373

Lezen: Deuteronomium 10:12-22

Beschamend waren vorig jaar de beelden van oproerkraaiers, die op gemeentevergaderingen waren van diverse plaatsen, toen het ging over opvang van vluchtelingen. Mensen die van huis en haard verdreven waren en niets meer over hadden dan de dingen die ze bij zich hadden. Wat reageerde men zwaar overdreven en overtrokken! Niets is erger dan een vluchteling te zijn. In de Bijbel komen we herhaalde malen tegen dat het volk Israel verantwoording draagt voor de opvang van vreemdelingen. Ze zijn immers zelfs vreemdeling geweest in het land Egypte en weten dus wat het is om door de rest van de bevolking argwanend te worden bekeken, of met de nek, uitgekotst en veracht te zijn. Nee, zegt God, jullie zijn ook daarin geheel anders. Jullie moeten zorg dragen voor hen die het minder hebben. De weduwe, de wees en de vreemdeling. Ook in de eerste nieuwtestamentische gemeente zien we dat gebeuren. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Bezit werd verkocht en onder elkaar verdeeld. Later zien we de instelling van de diakenen om voor de Grieks sprekende weduwen te zorgen. Onze God zelf is onpartijdig en onomkoopbaar. Hij laat zich niet vermurwen door geschenken, ook niet als dat goede werken zijn. Hij is onkreukbaar en wil dat wij dat ook zijn.

Daarom is het onze taak om voor de vreemdelingen in ons land te zorgen. Zij komen veelal uit landen die gesloten zijn voor het evangelie. Wel, nu zijn ze hier. Mensen laten zich leiden door angst, i.p.v. dat men ziet welk een mogelijkheden God gegeven heeft. Als zij tot geloof komen kunnen zij dat weer doorgeven aan hun landgenoten, hier of waar ze vandaan komen. Denk niet in problemen (DIP) denk in mogelijkheden (DIM) Waar we het evangelie verkondigen, op een krachtige, door de Heilige Geest geïnspireerde manier, zal er oogst zijn, want dat zegt de Here Jezus toch zelf, dat de oogst grot is, maar de arbeiders maar zo weinig. Wel de oogst komt naast ons wonen, is om de hoek, wat let ons om die binnen te halen?

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.