Doel van de wet

Leave a comment Standard

Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. — Galaten 3:24-26

http://dawo.nl/?p=5389

Lezen: Galaten 3:19-29

Wat is het doel van de wet? Waarom zijn er regels en zouden we ons daaraan moeten houden? Wel, vorige week zagen we dat de wet voor onze bescherming is gegeven. Als we onder Gods zegen willen vallen zullen we binnen Zijn handen moeten blijven. Vandaag zien we een heel ander aspect van deze wet. Het is een tuchtmeester tot Christus. Het Griekse woordje wat hier gebruikt wordt is de basis voor ons woord pedagoog. Een opvoeder. Maar in die tijd was de tuchtmeester degene die de kinderen moest begeleiden naar school en dat ging niet altijd zachtzinnig. Het werd gedaan door slaven die nergens anders meer goed voor waren. Dus zeker niet het beste baantje.

De wet heeft als doel om ons te laten zien, dat we het zelf niet kunnen. Mensen die dat wel proberen lopen stuk. Als alleen maar de wet en niet de genade verkondigd wordt, dan zijn. We de beklagenswaardigste onder de mensen. Maar halleluja, we worden niet rechtvaardig door de dingen die we doen, maar uit genade, door het geloof. Als je beseft dat je leven niets meer is zonder de Here Jezus,als je beseft dat je eigen presteren je eerder verder dan dichterbij God brengt, dan ben je aan het eind van je Latijn en kom je tot besef dat je Jezus nodig hebt. Dat het zonder Hem absoluut niet gaat. Het feit dat in veel kerken ‘s zondags de wet wordt voorgelezen is op zich niet verkeerd, als we maar beseffen dat het staat in het derde del van de trits: ellende verlossing en dankbaarheid, dus we doen de wet uit dankbaarheid. De Heidelbergse Catechismus zegt het zo mooi: waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Door ons de spiegel van de wet voor te houden zien we dat we hebben gefaald, maar door ons Christus voor te houden, zien we dat we triomferen, uit het geloof.

Dan weten we dat we kinderen Gods zijn, niet omdat we presteren, maar omdat we geloven. Dat is genade, dat ik mij een kind van God weet, niet omdat ik weet hoe goed ik ben, dat is verdienste, maar omdat ik weet hoe slecht ik ben, en dat is genade, vrije gunst, een gratis geschenk!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.